Hallitusohjelmat

Hallitusohjelma on hallitukseen osallistuvien puolueiden hyväksymä poliittinen toimintaohjelma, jossa sovitaan hallituksen tavoitteet ja tärkeimmät tehtävät. Siinä on määritelty suuntaviivat, joita hallitus aikoo toimikautensa aikana noudattaa. Pääministeri valvoo hallitusohjelman toimeenpanoa ja vastaa siitä, että hallitus sopii hallituskauden alussa hallitusohjelman toimeenpanon menettelyistä.

Hallitusohjelmien muoto on vaihdellut. Alkujaan ne olivat pääministerien kannanottoja ja ohjelmajulistuksia.