Hyppää sisältöön

Hallitusohjelmat vuodesta 1917

Pääministeri Aimo Cajanderin II hallituksen ohjelma

Cajanderin ohjelmapuhe valtioneuvoston yleisessä istunnossa 18.1.1924.

Tänään toimeen astunut hallitus katsoo tehtäväkseen jatkaa edellisten hallitusten työtä Suomen sisäisen ja ulkonaisen itsenäisyyden lujittamiseksi. Toimitusminiteriönä sen asiana ei ole ryhtyä suurisuuntaisempiin aloitteisiin yhteiskunnallisella, taloudellisella tai valtiollisella alalla, vaan tulee hallitus pääasiassa huolehtimaan jo tehtyjen aloitteiden mahdollisuuden mukaan eteenpäin viemisestä sekä esiintyvien hallitusasiain hoidosta, voimassa olevan lain pohjalla, sillä tavalla kuin se kussakin eri tapauksessa harkitsee oikeuden ja valtakunnan edun vaativan. Pyrkien välttämään toimenpiteitä, jotka voisivat olla omiaan kärjistämään vastakohtia, tulee hallitus, olevien olojen perustalla, työskentelemään edellytysten vahvistamiseksi rauhalliselle taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle maassa.

Valtiontaloudessa tahtoo hallitus noudattaa järkevää säästäväisyyttä. Kadon seurausten lieventämiseen ja rajaseutuolojen parantamiseen tulee kiinnitettäväksi erityistä huomiota. Hallituksen vaihdos ei myöskään merkitse valtakunnan ulkopolitiikan suunnan muutosta, ja tulee hallitus toimimaan hyvien suhteiden ylläpitämiseksi ulkovaltain kanssa. Hallitus katsoo tehtävänsä päättyvän niin pian kuin uuden eduskunnan kokoonnuttua edellytyksiä on parlamentaarisen hallituksen muodostamiselle.

Cajanderin II hallitus