Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Tutkimus- ja innovaationeuvosto on pääministerin johdolla toimiva neuvoa-antava toimielin, joka kehittää hyvinvointia ja sivistystä sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kasvua ja kilpailukykyä tukevaa tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa.

Tehtävät ja tavoitteet

Valtioneuvosto asetti tutkimus- ja innovaationeuvoston 23.11.2023 eduskunnan toimikaudeksi. Neuvostoon kuuluvien ministerien toimikausi on sidottu valtioneuvoston jäsenyyteen.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtävänä on

  • tukea valtioneuvostoa pitkäjänteisen ja kokonaisvaltaisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä
  • tehdä aloitteita kansallisiksi strategiavalinnoiksi
  • seurata toimintaympäristön muutoksia
  • edistää tutkimus- ja innovaatiopolitiikan maakuvaa
  • yhteensovittaa ja seurata T&K-rahoituslain toimeenpanoa sekä monivuotisen T&K-rahoituksen suunnitelman valmistelua ja toimeenpanoa
  • laatia tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa koskevia aloitteita
  • tehdä ehdotuksia T&K-rahoituksen kohdentamisesta.

Tutkimus- ja innovaationeuvostoa koskeva asetus uudistettiin syksyllä 2023. Neuvoston uudistamisesta linjattiin parlamentaarisen TKI-työryhmän raportissa maaliskuussa 2023 sekä pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa.

Uudistus vahvistaa tutkimus- ja innovaationeuvoston asemaa ja resursseja. Tavoitteena on parantaa kansallisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan johtamista ja koordinaatiota, lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tukea poikkihallinnollisuutta. 

Tutkimus- ja innovaationeuvoston kokoonpano

Neuvoston jäsenet

Tutkimus- ja innovaationeuvostoa johtaa pääministeri Petteri Orpo. Pääministerin ja muiden ministerien lisäksi neuvostoon kuuluu muita jäseniä, pysyviä asiantuntijoita ja neuvoston sihteeristö.

Tutkimus- ja innovaationeuvoston kokoonpano ja kokoukset

Yhteystiedot

Johanna Moisio, pääsihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö Puhelin:0295160625   Sähköpostiosoite:


Antti Pelkonen, johtava-asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö Puhelin:0295160533   Sähköpostiosoite:


Harri Länsipuro, johtava asiantuntija 
työ- ja elinkeinoministeriö, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Osaaminen, innovaatiot ja uudistuminen Puhelin:0295047305   Sähköpostiosoite:


Jussi Alho, johtava asiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Puhelin:0295330388   Sähköpostiosoite: