Tutkimus- ja innovaationeuvoston kokoonpano ja kokoukset

Tutkimus- ja innovaationeuvostosta annetun asetuksen mukaan neuvostoon kuuluvat pääministeri puheenjohtajana sekä valtiovarainministeri, tiede- ja kulttuuriministeri ja elinkeinoministeri sekä yhdestä kolmeen valtioneuvoston nimittämää muuta ministeriä. Neuvostoon kuuluvien ministerien toimikausi on sidottu valtioneuvoston jäsenyyteen.

Ministerijäsenet

pääministeri Petteri Orpo, puheenjohtaja
valtiovarainministeri Riikka Purra
tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala, 1. varapuheenjohtaja
elinkeinoministeri Wille Rydman
opetusministeri Anna-Maja Henriksson
maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah

Muut jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja sihteeristö

Ministerijäsenten lisäksi neuvostoon kuuluu kuudesta seitsemään muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian esittelystä eduskunnan vaalikaudeksi. Neuvoston jäsenten tulee edustaa laaja-alaisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan asiantuntemusta. Valtioneuvosto nimittää tutkimus- ja innovaationeuvostolle myös pysyvät asiantuntijat.

Muut jäsenet

johtaja Riikka Heikinheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto
partner Ilkka Kivimäki, Maki.vc
akateemikko, professori Markku Kulmala, Helsingin yliopisto
rehtori Sari Lindblom, Helsingin yliopisto, 2. varapuheenjohtaja
rehtori Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu
toimitusjohtaja Antti Vasara, VTT
toimitusjohtaja Kai Öistämö, Vaisala, 3. varapuheenjohtaja

Pysyvät asiantuntijat

alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia
strategia- ja tutkimusjohtaja Olli Kärkkäinen, valtiovarainministeriö
ylijohtaja Sirkku Linna, opetus- ja kulttuuriministeriö
osastopäällikkö Juhapekka Ristola, työ- ja elinkeinoministeriö
pääjohtaja Paula Eerola, Suomen Akatemia
pääjohtaja Nina Kopola, Business Finland

Sihteeristö

pääsihteeri Johanna Moisio, valtioneuvoston kanslia
johtava asiantuntija Antti Pelkonen, valtioneuvoston kanslia
johtava asiantuntija Harri Länsipuro, työ- ja elinkeinoministeriö
johtava asiantuntija Jussi Alho, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kokoukset

Tutkimus- ja innovaationeuvosto voi kokoontua täyden kokoonpanon ohella myös ilman ministerijäseniään valmistelemaan neuvoston aloitteita ja päätöksiä. Pysyvien asiantuntijoiden lisäksi neuvosto voi kutsua toimintansa tueksi muita asiantuntijoita sekä asiantuntijaverkostoja tai -työryhmiä.