Hyppää sisältöön

Käyttäytymistieteellinen toiminta

Käyttäytymistieteellisen toiminnan taustalla on monitieteinen lähestymistapa ihmisen käyttäytymisen muutokseen ja päätöksentekoon.

Valtioneuvoston kanslian Käyttäytymistieteellinen ennakointi ja tieto tulevaisuuden hallinnossa – eli Kettu-toiminnan – tavoitteena on edistää ja tukea ihmislähtöistä, käyttäytymisen ja päätöksenteon erityispiirteet huomioivaa, tietoon perustuvaa politiikkaa ja hallintoa.

Käyttäytymistieteen innovaatiot ovat vaikuttaneet hallinnon kehittämiseen useilla eri politiikka-alueilla ja luoneet uusia keinoja, joilla voidaan tukea ihmisten toimivaa ja hyvinvoivaa arkea.

Käyttäytymistiedettä hyödyntämällä haastaviakin sosiaalisia ongelmia voidaan ratkaista hyvän hallinnon keinoin. Kansalaisten käyttäytymisen syvällisemmällä ymmärryksellä ja heidän kuulemisellaan muun muassa lainvalmistelussa voidaan muokata yhteiskunnallisia rakenteita ja instituutioita tasa-arvoisemmiksi.

Yhteystiedot

Maarit Lassander, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö Puhelin:0295160037   Sähköpostiosoite:


Emmi Korkalainen, erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö Puhelin:0295160634   Sähköpostiosoite: