Käyttäytymistiedon hyödyntäminen hallinnossa – projektit ja raportit

Kettu-tiimi toteuttaa yhteistyössä hallinnon asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa tutkimus- ja kokeiluhankkeita, joiden avulla kerätään tärkeää tietoa yhteiskunnallisesti merkittävistä kysymyksistä.

Ajankohtaisia projekteja

Aluevaalien 2022 tekstiviestikokeilu

Aluevaalien 2022 yhteydessä toteutettiin ensimmäistä kertaa Suomessa kokeilu, jossa tarkastellaan tekstiviestimuistutuksen vaikutuksia nuorten äänestysaktiivisuuteen. Kokeilussa viestittiin nuorille 18−29-vuotiaille äänioikeutetuille aluevaalien aikatauluista ja äänioikeudesta kahteen otteeseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, lisääkö tekstiviestimuistutus äänestysaktiivisuutta. Kokeilu toteutetiin yhteistyössä oikeusministeriön ja Turun yliopiston kanssa.

Hyvät väestösuhteet

Väestösuhdepolitiikan tavoitteena on lisätä väestöryhmien välistä vuorovaikusta sekä tätä kautta vaikuttaa ihmisten turvallisuudentunteeseen, asenteisiin ja osallisuuteen. Uudenmaan ELY-keskuksen ja oikeusministeriön koordinoimassa pilottihankkeessa pyritään arvioimaan ja kehittämään osallisuuden ja vaikuttamisen muotoja, jotka vahvistavat eri väestöryhmien roolia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Raportit

Kettu-työryhmä on selvittänyt ajankohtaisia ja kansalaisia koskevia aiheita käyttäytymistieteen näkökulmasta. Raporteissa pyritään tuottamaan tietoa julkisen hallinnon valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

Yhteystiedot

Maarit Lassander, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö Puhelin:0295160037   Sähköpostiosoite:


Emmi Korkalainen, erityisasiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Hallituspolitiikkayksikkö Puhelin:0295160634   Sähköpostiosoite: