Ministerivaliokunnat ja -työryhmät

Valtioneuvostolla on neljä lakisääteistä ministerivaliokuntaa:

  • ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta
  • EU-ministerivaliokunta
  • raha-asiainvaliokunta
  • talouspoliittinen ministerivaliokunta.

Lakisääteisten ministerivaliokuntien puheenjohtaja on pääministeri. Valtioneuvoston yleisistunto voi tarvittaessa asettaa ylimääräisiä ministerivaliokuntia. 

Ministerivaliokuntien lisäksi tietyn asian tai asiakokonaisuuden valmisteluun voidaan perustaa ministerityöryhmä. Ministerityöryhmistä, niiden tehtävistä ja jäsenistä sovitaan hallitusneuvottelujen yhteydessä tai myöhemmin hallituskaudella. 

Ministerivaliokunnat Orpon hallituksessa

Ministerityöryhmät Orpon hallituksessa