Ministerityöryhmät VNK/2023/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerityöryhmien pääsihteerien ja sihteeristöjen määrääminen

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. +358 295 160 039

Asia

1. Kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmän pääsihteeriksi määrätään sosiaali- ja terveysministeriöstä johtaja Kirsi Kaikko sijaisenaan erityisasiantuntija Erja Koponen, joka määrätään myös ministerityöryhmän valmistelevaan virkasihteeristöön. Virkasihteeristöön määrätään myös valtiovarainministeriöstä muutosjohtaja, finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen. 

2. Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmän pääsihteeriksi määrätään työ- ja elinkeinoministeriöstä työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth sijaisenaan neuvotteleva virkamies Jaana Lappi. 
Valmistelevaan virkasihteeristöön määrätään valtiovarainministeriöstä finanssineuvos Jukka Mattila, opetus- ja kulttuuriministeriöstä neuvotteleva virkamies Ville Heinonen ja opetusneuvos Maija Innola, liikenne- ja viestintäministeriöstä yksikön johtaja Emil Asp, työ- ja elinkeinoministeriöstä neuvotteleva virkamies Anna Bruun ja neuvotteleva virkamies Outi Viljamaa, sosiaali- ja terveysministeriöstä erityisasiantuntija Kalle Lautala sekä ympäristöministeriöstä erityisasiantuntija Mikko Friipyöli.  

3. Puhtaan energian, ympäristön ja huoltovarmuuden ministerityöryhmän pääsihteeriksi määrätään ympäristöministeriöstä ohjelmapäällikkö Antton Keto sijaisenaan neuvotteleva virkamies Laura Aho. 
Valmistelevaan virkasihteeristöön määrätään valtiovarainministeriöstä finanssineuvos Ilari Valjus, maa- ja metsätalousministeriöstä johtava asiantuntija Lotta Heikkonen ja neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, liikenne- ja viestintäministeriöstä liikenneneuvos Tuuli Ojala sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen ja johtava asiantuntija Jyrki Alkio.

4. Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmän pääsihteeriksi määrätään sisäministeriöstä johtava asiantuntija Katarine Lindstedt sijaisenaan eritysasiantuntija Annina Ceder.  
Valmistelevaan virkasihteeristöön määrätään oikeusministeriöstä neuvotteleva virkamies Vava Lunabba, puolustusministeriöstä erityisasiantuntija Hanna Havumäki, liikenne- ja viestintäministeriöstä yksikön johtaja Maija Ahokas sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä johtava asiantuntija Mira Sinkkonen.  

5. Lasten, nuorten ja perheiden ministerityöryhmän pääsihteeriksi määrätään opetus- ja kulttuuriministeriöstä neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi sijaisenaan erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, joka määrätään myös ministerityöryhmän sihteeriksi. 
Valmistelevaan virkasihteeristöön määrätään lisäksi sisäministeriöstä johtava asiantuntija Heidi Kankainen, opetus- ja kulttuuriministeriöstä johtaja Henni Axelin, sosiaali- ja terveysministeriöstä neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä johtava asiantuntija Jani Lehto.  

6. Liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmän pääsihteeriksi määrätään opetus- ja kulttuuriministeriöstä ylitarkastaja Sari Virta sijaisenaan kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, joka määrätään myös ministerityöryhmän valmistelevaan virkasihteeristöön. 
Valmistelevaan virkasihteeristöön määrätään opetus- ja kulttuuriministeriöstä myös johtaja Tiina Kivisaari, erityisasiantuntija Saara Ikkelä ja Valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minttu Korsberg, työ- ja elinkeinoministeriöstä neuvotteleva virkamies Mikko Martikainen sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä erityisasiantuntija Mari Miettinen.  

7. Yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmän päävastuulliseksi pääsihteeriksi määrätään liikenne- ja viestintäministeriöstä osastopäällikkö, ylijohtaja Laura Eiro sijaisenaan yksikön johtaja Maria Rautavirta. Lisäksi pääsihteereiksi määrätään valtiovarainministeriöstä alivaltiosihteeri Susanna Huovinen sekä osastopäällikkö, ylijohtaja Jarkko Levasma sijaisenaan yksikön päällikkö Tomi Hytönen ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä johtaja Jonna Korhonen sijaisenaan erityisasiantuntija Tomi Kytölä.  
Valmistelevaan virkasihteeristöön määrätään valtioneuvoston kansliasta kehittämisjohtaja Kari Laine, ulkoministeriöstä talousjohtaja Risto Hakoila, oikeusministeriöstä yksikön päällikkö Tarmo Maunu, sisäministeriöstä johtava asiantuntija Ismo Parviainen, puolustusministeriöstä neuvotteleva virkamies Aulikki Pakanen, valtiovarainministeriöstä erityisasiantuntija Anita Juho, johtava asiantuntija Riitta Teiniranta, budjettineuvos Riitta Aejmelaeus, neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, finanssineuvos Juha Madetoja ja erityisasiantuntija Minna Rauhansalo, opetus- ja kulttuuriministeriöstä opetusneuvos Tomi Halonen ja neuvotteleva virkamies Merja Niemi, maa- ja metsätalousministeriöstä tietohallintojohtaja Antti Vertanen, liikenne- ja viestintäministeriöstä neuvotteleva virkamies Maaria Mäntyniemi, työ- ja elinkeinoministeriöstä erityisasiantuntija Tiina Hanhike ja erityisasiantuntija Marko Laiho, sosiaali- ja terveysministeriöstä johtaja Minna Saario sekä ympäristöministeriöstä kehittämisjohtaja Juho Korpi. Pääsihteerit ja virkasihteeristö järjestäytyvät erikseen datatalouden ja digitalisaation ja viestintä- ja mediapolitiikan osalta sekä kuntien ja kaupunkien, valtionhallinnon ja yleisen hallintopolitiikan osalta.

Lisätietoa:

Valtioneuvoston yleisistunto asetti istunnossaan 14.7.2023 edellä mainitut seitsemän ministerityöryhmää ja määräsi niihin puheenjohtajat ja jäsenet. Samassa yhteydessä nimettiin ministeriöt, jotka vastaavat kunkin asetetun ministerityöryhmän sihteeristö- ja muista tukitehtävistä. Poikkihallinnollisen valmistelun tukemiseksi ministerityöryhmille määrätään valmistelevaan virkasihteeristöön sihteerit niistä ministeriöistä, joita ministerityöryhmän tehtävä koskee. 
  
Ministerityöryhmän pääsihteerin tehtävänä on puheenjohtajan apuna huolehtia ministerityöryhmän työn suunnittelusta, kokousten valmistelusta ja käsittelyn kirjaamisesta sekä vastata aineistojen tallentamisesta valtioneuvoston asianhallintajärjestelmään. Pääsihteeri huolehtii myös työryhmän poikkihallinnollisesta toimintakyvystä ja tiedonvälittämisestä. Pääsihteeri johtaa ministerityöryhmän valmistelevaa virkasihteeristöä. Ministerityöryhmälle määrätyt muut sihteerit (virkasihteeristö) toimivat pääsihteerin tukena ja tämän johtamana ministerityöryhmän valmistelussa.

Esitys

Valtioneuvosto määrää pääsihteerit ja valmistelevat virkasihteeristöt ministerityöryhmiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.