Valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2023 VN 63/2023

Istunnon ajankohta 7.9.2023 13.00

7.9.2023 13.46 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.