Ministerityöryhmät VNK/2023/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.7.2023 08.40

Valtioneuvoston kanslia

Ministerityöryhmien asettaminen

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. +358 295 160 354

Asia

1. Kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmä

Kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista toimivan ja kestävän hyvinvointiyhteiskunnan varmistamisen osalta. Ministerityöryhmä käsittelee seuraaviin hallitusohjelman kokonaisuuksiin liittyvät asiat:

- kiirehdittävät toimet sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi
- sote-henkilöstön riittävyys ja saatavuus
- palveluiden vaikuttavuuden lisääminen
- sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen lasten, nuorten ja perheiden asioita lukuunottamatta
- digitaaliset palvelut ja tietojohtaminen sote-sektorilla
- sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen
- kestävä ja kannustava hyvinvointipalveluiden rahoitus sekä hyvinvointialueiden ohjaus

Työryhmän puheenjohtaja on sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso ja varapuheenjohtaja kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Työryhmän muut jäsenet ovat eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen ja sisäministeri Mari Rantanen. Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

2. Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä

Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista sosiaaliturvan uudistamisen, kansainvälisen rekrytoinnin, kilpailun edistämisen ja sääntelyn purkamisen, yrittäjyyden ja rakennetun ympäristön osalta. Ministerityöryhmä käsittelee seuraaviin hallitusohjelman kokonaisuuksiin liittyvät asiat:

- talouskasvua ja kilpailukykyä tukevat työmarkkinauudistukset
- työelämän kehittäminen ja työhyvinvointi
- työhön kannustava sosiaaliturva - kansainvälinen rekrytointi
- yrittäjyys ja omistajuus
- reilu kilpailu
- toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne

Työryhmän puheenjohtaja on työministeri Arto Satonen ja varapuheenjohtaja elinkeinoministeri Wille Rydman.

Työryhmän muut jäsenet ovat liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

3. Puhtaan energian, ympäristön ja huoltovarmuuden ministerityöryhmä

Puhtaan energian, ympäristön ja huoltovarmuuden ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista ilmasto-, ympäristö- ja luontopolitiikan, puhtaan energian ja energiamurroksen sekä hankkeiden luvituksen osalta. Lisäksi ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista ruoka- ja metsäpolitiikan osalta. Ministerityöryhmä käsittelee seuraaviin hallitusohjelman kokonaisuuksiin liittyvät asiat:

- edullinen, puhdas ja toimitusvarma sähköntuotanto ja sen lisääminen
- luvitus - ilmastokädenjälki ja hiilineutraalisuuden eteneminen
- luonto - kiertotalous - maaseutu ja metsät
- ruoka ja maatalous
- huoltovarmuus

Työryhmän puheenjohtaja on ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ja varapuheenjohtaja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Työryhmän muut jäsenet ovat eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne, elinkeinoministeri Wille Rydman ja työministeri Arto Satonen. Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa ympäristöministeriö.

4. Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman kokonaisuutta sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon osalta. Ministerityöryhmä käsittelee seuraaviin hallitusohjelman kokonaisuuksiin liittyvät asiat:

- sisäinen turvallisuus ja yhteiskunnan kriisinkestävyys
- oikeusvaltio ja demokratia
- maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka, segregaation ehkäisy
- kyberturvallisuus, informaatioturvallisuus ja hybridiuhkien torjuminen (pl. johtamisrakenteen uudistus)

Työryhmän puheenjohtaja on sisäministeri Mari Rantanen ja varapuheenjohtaja oikeusministeri Leena Meri.

Työryhmän muut jäsenet ovat liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, puolustusministeri Antti Häkkänen ja ulkoministeri Elina Valtonen. Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa sisäisen turvallisuuden ja yhteiskunnan kriisinkestävyyden, maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikan, segregaation ehkäisyn ja kyberturvallisuuden, informaatioturvallisuuden ja hybridiuhkien torjumisen (pl. johtamisrakenteen uudistus) osalta sisäministeriö sekä oikeusvaltion ja demokratian osalta oikeusministeriö.

5. Lasten, nuorten ja perheiden ministerityöryhmä

Lasten, nuorten ja perheiden ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisyn osalta. Ministerityöryhmä käsittelee seuraaviin hallitusohjelman kokonaisuuksiin liittyvät asiat:

- varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus
- lukio ja ammatillinen koulutus
- korkeakoulutus ja tiede, osaajapulaan vastaaminen ja jatkuva oppiminen, opintotuki
- kulttuuri, taide ja luovat alat
- nuorisotyö ja –politiikka
- sosiaali- ja terveyspalvelut lasten, nuorten ja perheiden asioiden osalta
- nuorisorikollisuuden ehkäiseminen

Työryhmän puheenjohtaja on opetusministeri Anna-Maja Henriksson ja varapuheenjohtaja sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Työryhmän muut jäsenet ovat maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso, tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala ja sisäministeri Mari Rantanen. Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

6. Liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmä

Liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmä ohjaa liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn poikkihallinnollisen ohjelman toimeenpanoa ja seuraa ohjelman toteutumista. Ministerityöryhmä käsittelee myös muut hallitusohjelman liikunta- ja huippu-urheiluun liittyvät asiat.

Työryhmän puheenjohtaja on tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala ja varapuheenjohtaja liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist.

Työryhmän muut jäsenet ovat maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, puolustusministeri Antti Häkkänen, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso ja elinkeinoministeri Wille Rydman. Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii hallituskauden kaksi ensimmäistä vuotta tiede- ja kulttuuriministeri ja kaksi jälkimmäistä vuotta elinkeinoministeri. Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

7. Yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmä

Yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista digitalisaation, robotisaation ja tekoälyn hyödyntämisessä laajasti koko yhteiskunnassa sekä julkisessa hallinnossa. Ministerityöryhmä käsittelee julkisen hallinnon kehittämiseen liittyvät kysymykset, poislukien sosiaali- ja terveydenhallinnon uudistaminen. Ministerityöryhmä käsittelee seuraaviin hallitusohjelman kokonaisuuksiin liittyvät asiat:

- datatalous ja digitalisaatio
- viestintä- ja mediapolitiikka
- kunnat ja kaupungit - valtion aluehallinto
- yleinen hallintopolitiikka

Työryhmän puheenjohtaja on liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne ja varapuheenjohtaja kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.

Työryhmän muut jäsenet ovat eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii hallituskauden kaksi ensimmäistä vuotta liikenne- ja viestintäministeri ja kaksi jälkimmäistä vuotta kunta- ja alueministeri. Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa datatalouden ja digitalisaation ja viestintä- ja mediapolitiikan osalta liikenne- ja viestintäministeriö sekä kuntien ja kaupunkien, valtion aluehallinnon ja yleisen hallintopolitiikan osalta valtiovarainministeriö.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa ministerityöryhmät

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.