Ministerityöryhmät VNK/2023/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Muutos ministerityöryhmän kokoonpanossa ja ministerityöryhmien tehtävissä

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. +358 295 160 039

Asia

Valtioneuvoston yleisistunto asetti 14.7.2023 pääministeri Orpon hallituskaudeksi seitsemän ministerityöryhmää: kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmä, työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä, puhtaan energian, ympäristön ja huoltovarmuuden ministerityöryhmä, sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä, lasten, nuorten ja perheiden ministerityöryhmä, liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmä ja yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmä.

 

1. Muutos ministerityöryhmän kokoonpanossa

Valtioneuvosto muuttaa työllisyyden ja yrittäjyyden ministeriryhmän kokoonpanoa siten, että valtioneuvosto myöntää eron minísteri Ranteelle ja määrää hänen tilalleen ministeri Purran.

Muutoksen jälkeen ministerityöryhmän kokoonpano on seuraava: Puheenjohtaja on työministeri Arto Satonen ja varapuheenjohtaja elinkeinoministeri Wille Rydman. Työryhmän muut jäsenet ovat liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen, valtiovarainministeri Riikka Purra ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio.  

 

2. Muutokset ministerityöryhmien tehtävissä

Valtioneuvosto muuttaa kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmän sekä työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmän tehtäviä. Ministerityöryhmien välistä työnjako täsmennetään siten, että työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmän tehtävistä siirretään kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmän tehtäväksi asumistuki, lapsilisät ja muut perhe-etuudet, kela-korvausjärjestelmän uudistaminen ja eri etuuksien indeksijäädytykset.

Muutoksen jälkeen ministerityöryhmien tehtävät ovat seuraavat:

1) Kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmä

Kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista toimivan ja kestävän hyvinvointiyhteiskunnan varmistamisen osalta. Ministerityöryhmä käsittelee seuraaviin hallitusohjelman kokonaisuuksiin liittyvät asiat:

- kiirehdittävät toimet sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi
- sote-henkilöstön riittävyys ja saatavuus
- palveluiden vaikuttavuuden lisääminen
- sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen lasten, nuorten ja perheiden asioita lukuunottamatta
- digitaaliset palvelut ja tietojohtaminen sote-sektorilla
- sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen
- kestävä ja kannustava hyvinvointipalveluiden rahoitus sekä hyvinvointialueiden ohjaus
- asumistuki, lapsilisät ja muut perhe-etuudet, kela-korvausjärjestelmän uudistaminen ja eri etuuksien indeksijäädytykset

2) Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä

Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista sosiaaliturvan uudistamisen, kansainvälisen rekrytoinnin, kilpailun edistämisen ja sääntelyn purkamisen, yrittäjyyden ja rakennetun ympäristön osalta. Ministerityöryhmä käsittelee seuraaviin hallitusohjelman kokonaisuuksiin liittyvät asiat:

- talouskasvua ja kilpailukykyä tukevat työmarkkinauudistukset
- työelämän kehittäminen ja työhyvinvointi
- työhön kannustava sosiaaliturva poislukien asumistuki, lapsilisät ja muut perhe-etuudet, kela-korvausjärjestelmän uudistaminen ja eri etuuksien indeksijäädytykset
- kansainvälinen rekrytointi
- yrittäjyys ja omistajuus - reilu kilpailu
- toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne

Esitys

Valtioneuvosto myöntää ministeri Ranteelle eron työllisyyden ja yrittäjyyden ministeriryhmän jäsenyydestä ja määrää hänen tilalleen työryhmän jäseneksi ministeri Purran sekä muuttaa kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmän ja työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmän tehtäviä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.