Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 VN 66/2023

Istunnon ajankohta 21.9.2023 13.00

21.9.2023 15.32 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.