Viran täyttäminen SM/2023/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön pelastusylijohtajan viran täyttäminen

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Janne Juujärvi, p. 029 5488440

Esitys

Valtioneuvosto nimittää sisäministeriön pelastusylijohtajan virkaan sotatieteiden maisteri Kimmo Kohvakan ajalle 1.11.2023–31.10.2028

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.