Ministerityöryhmät VNK/2023/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Muutokset ministerityöryhmien sihteeristöissä

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. +358 295 160 039

Asia

Valtioneuvoston yleisistunto määräsi istunnossaan 7.9.2023 pääsihteerit ja virkasihteeristöt 4.7.2023 asetettuihin ministerityöryhmiin. Tällä päätöksellä tehdään muutokset ministerityöryhmien virkasihteeristöjen kokoonpanoihin.

Kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmän virkasihteeristöön määrätään valtiovarainministeriöstä finanssineuvos Noora Heinonen muutosjohtaja, finanssineuvos Ville-Veikko Ahosen tilalle.

Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmän virkasihteeristöön määrätään työ- ja elinkeinoministeriöstä neuvotteleva virkamies Anna Bruun johtava asiantuntija Mira Sinkkosen tilalle.

Yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmän virkasihteeristöön määrätään ulkoministeriöstä suurlähettiläs Stefan Lindström talousjohtaja Risto Hakoilan tilalle sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä johtaja Markku Heinäsenaho johtaja Minna Saarion tilalle.

Esitys

Valtioneuvosto määrää

kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmän virkasihteeristöön valtiovarainministeriöstä finanssineuvos Noora Heinosen muutosjohtaja, finanssineuvos Ville-Veikko Ahosen tilalle,

sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmän virkasihteeristöön työ- ja elinkeinoministeriöstä neuvotteleva virkamies Anna Bruunin johtava asiantuntija Mira Sinkkosen tilalle ja

yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmän virkasihteeristöön ulkoministeriöstä suurlähettiläs Stefan Lindströmin talousjohtaja Risto Hakoilan tilalle sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä johtaja Markku Heinäsenahon johtaja Minna Saarion tilalle

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.