Hyppää sisältöön

Käyttäytymistieteellinen tutkimuskatsaus

Käyttäytymistieteellinen tutkimuskatsaus on valtioneuvoston kanslian Kettu-tiimin koordinoima tietokooste, johon on kerätty uusimpia tutkimustuloksia Suomesta ja maailmalta valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön. Vastaava toimintamalli osoittautui hyväksi vuosina 2020-2022 COVID-19 -tutkimuskatsauksen yhteydessä. Käyttäytymistieteellisen tutkimuskatsauksen avulla vahvistetaan ajankohtaisen tutkimustiedon välittymistä valtioneuvoston toimintaan.

Käyttäytymistieteellisten tutkimuskatsausten valmisteluun osallistuu kahdeksan tutkijaa/tutkimusryhmää yliopistoista ja ammattikorkeakouluista eri puolilta Suomea. Kukin ryhmä tai tutkija toimii yhden osa-alueen keskeisten tutkimusten asiantuntijatahona. Osa-alueita ovat

  • käyttäytymistieteet osana julkista hallintoa
  • demokratian vahvistaminen
  • käyttäytymistaloustiede
  • terveys ja hyvinvointi
  • työelämä, lainsäädäntö
  • kestävä kehitys
  • turvallisuus.

Tutkimuskatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa, kolmen kuukauden välein. Tutkimuskatsaus jaellaan sähköpostitse aiheesta kiinnostuneille valtion- ja julkisen hallinnon toimijoille, asiantuntijoille ja tutkijoille.