Hyppää sisältöön

Hallitusohjelmat vuodesta 1917

Pääministeri Urho Kekkosen IV hallituksen ohjelma 10.7.1953

Hallitus seuraa ulkopolitiikassaan perinteellistä rauhan politiikkaa noudattamalla tinkimättä maamme solmimia kansainvälisiä sopimuksia ja pyrkien kehittämään luottamuksellisia ja ystävällisiä suhteita kaikkiin kansoihin, ennen muuta naapurimaahamme Neuvostoliittoon. Poikkeuksellisen edullisten vientisuhdanteiden päättyminen on saattamassa maamme talouselämän suuriin vaikeuksiin, koska kustannustasomme on noussut niin korkeaksi, että tuotanto muodostuu kannattamattomaksi. Tuotantotoiminta uhkaa sen vuoksi pysähtyä, ellei viipymättä ryhdytä tehokkaisiin toimenpiteisiin. Jos tuotantotoimintaa ei kyetä jatkamaan, on seurauksena suuri työttömyys ensi talvikautena. Tämän torjumiseksi ja laajojen kansalaispiirien toimeentulon turvaamiseksi hallitus ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin tuotantomme kilpailukyvyn palauttamiseksi.

Teollisuustuotannon kannattavuuden yleisiä edellytyksiä on parannettava. Maa- ja metsätalouden mahdollisuuksia työllisyyden turvaajana on käytettävä tehokkaasti hyväksi, sen vuoksi maataloudelle on taattava edellytykset kannattavaan tuotantoon. Jokaiselle kansalaiselle on pyrittävä tarjoamaan hänen ammattitaitoaan ja työkykyään vastaavaa työtä vapailla työmarkkinoilla, jolloin epäterveistä työttömyystöistä voidaan luopua. - Mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi on niin tuotantolaitosten kuin yksityisten kansalaisten verotaakkaa alennettava. Julkisten menojen supistamista edellyttävien verohelpotusten lisäksion tuotantoelämän edellytyksiä parannettava muilla käytettävissä olevilla toimenpiteillä. Sodan ajalta peräisin olevat talouselämää kahlitsevat säännöstelymääräykset on pyrittävä kumoamaan ja kansalaisten oma-alotteista sekä omavastuista toimintaa oli rohkaistava ja tuettava.

Hallitus tulee kaikin sen käytettävissä olevin keinoin työskentelemään rahamme arvon vakavuuden ja valtion talouden tasapainoon saattamisen puolesta, koska vain näin menetellen voidaan jakaa vaikeuksien voittamiseksi tarvittavat uhraukset tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti eri kansalaispiirien kesken.

Hallitus antaa lähiaikoina eduskunnalle ohjelmansa toteuttamiseksi tarpeellisia esityksiä ja toivoo, että kaikki vastuuntuntoiset kansalaiset asettuisivat tukemaan hallituksen pyrkimyksiä edessä olevien taloudellisten vaikeuksien voittamiseksi.

Kekkosen IV hallitus