Hyppää sisältöön

Hallitusohjelmat vuodesta 1917

Pääministeri Reino Lehdon hallituksen ohjelma 19.12.1963

Toimitusministeristönä hallituksen tehtävä on nykyisissä valtiontaloudellisesti vaikeissa oloissa ensi sijassa päiväjärjestyksessä olevien asioiden hoitaminen oikeusjärjestyksen puitteissa sekä Eduskunnan päätösten mukaisesti ja sen luottamuksen varassa siihen saakka, kunnes maahan on jälleen muodostettu parlamentaarinen hallitus. Hallitus pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin huolehtimaan siitä, että valtion maksuvalmius turvataan ja että työllisyyskysymys tulee asianmukaisesti hoidetuksi.

Ulkopolitiikassa hallitus seuraa vakiintunutta puolueettomuuslinjaa ja pitää yllä hyviä suhteita kaikkiin ulkovaltoihin, erityisesti naapurimaihin. Huomioon ottaen ulkomaankaupan tärkeän merkityksen maamme taloudelliselle kehitykselle, hallitus tulee tekemään parhaansa, jotta ulkomaankauppa voisi häiriöttä jatkua kaikkiin suuntiin ja erityisesti, että vientimme kilpailukyky turvattaisiin. Hallituksen luonteesta johtuu, ettei sillä ole tarkoitusta eikä mahdollisuuttakaan ryhtyä toteuttamaan laajahkoja uudistuksia. Valtiontalouden hoidossa hallitus tulee tiukkaa säästäväisyysohjelmaa noudattaen pyrkimään vuoden 1964 valtiontalouden tasapainoittamiseen. Hallitus tulee talouspolitiikassaan edistämään kansantaloutemme tervettä kehitystä.

Hallitus huolehtii kaikin sen käytettävissä olevin keinoin siitä, että uuden liikevaihtoverolain tullessa voimaan kuluttajien kannettavaksi tulevat ainoastaan lain edellyttämät rasitukset.

Hallitus toivoo, että työmarkkinajärjestöt keskinäisiin neuvotteluin sopivat vastaisen palkkapolitiikan perusteista. Hallitus tulee myötävaikuttamaan yhteiskuntaelämässämme esiintyvien ristiriitojen tasoittamiseen ja sovinnollisen ilmapiirin luomiseen. Siinä hallitus odottaa saavansa tukea EduskunnaIta, jonka kanssa hallitus pyrkii läheiseen yhteistyöhön. Hallitus toivoo saavansa työlleen tuen kaikilta vastuuntuntoisilta kansalaispiireiltä.

Lehdon hallitus