Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta

Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta toimii koordinoivana elimenä valtion viranomaisten ruotsin kielen käyttöä koskevissa kysymyksissä. Lautakunnan tehtävänä on edistää Suomessa käytettävän laki- ja hallintoruotsin selkeyttä ja ymmärrettävyyttä.

Lautakunta myös julkaisee Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) -käsikirjaa ja Språkråd-lehteä.

Kielilautakunnan työskentelyssä korostetaan valtion viranomaisten ruotsin kielen käytön, erityisesti lakikielen yhtenäistämistä. Lautakunnan tehtävänä on muun muassa yhtenäistää käännös- ja tarkastustoimintaa erityisesti kysymyksissä, jotka koskevat käypiä ilmaisuja, termejä, lakiteknisiä ratkaisuja, kirjoitusohjeita ja tyyliseikkoja. Tärkeimpiä työskentelymenetelmiä ovat ohjeiden ja suositusten julkaiseminen sekä seminaarien järjestäminen.

Ruotsin kielen lautakunnan historiaa

Valtioneuvosto asetti vuonna 1960 lautakunnan, jonka tehtävänä oli "harkita toimenpiteitä kielellisen epätäsmällisyyden ja kankeuden poistamiseksi ruotsin kielelle tehtävistä käännöksistä sekä yhtenäistää yleisissä asiakirjoissa käytettävää ruotsin kieltä."

Lautakunnan jäsenet valittiin määräämättömäksi ajaksi, eikä tehtävistä ja toiminnasta annettu tarkempia määräyksiä.

Vuodesta 1989 lähtien valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta on kokoontunut säännöllisesti, hoitaen sille määrättyjä tehtäviä säädettyjä työtapoja noudattaen. Lautakunnan toiminta perustuu nykyisin ruotsin kielen lautakunnasta annettuun valtioneuvoston asetukseen (112/2017).

Svenskt lagspråk i Finland (Slaf)

Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) on lautakunnan julkaisema ruotsinkielistä lakikieltä käsittelevä käsikirja kääntäjille, laintarkastajille ja lainvalmistelijoille. Vuoden 2023 uudistettu painos käsikirjasta julkaistiin valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa ohjeen muodossa. Ohjeen ensisijaisena kohderyhmänä on valtionhallinto, mutta Slaf on hyödyllinen työväline myös muille lakikielen parissa työskenteleville.

Julkaisu: Svenskt lagspråk i Finland – Ruotsinkielinen lakikieli (2023)

Käsikirjaan liittyvää palautetta voi lähettää osoitteeseen:

spraknamnden.vnk(at)gov.fi

Yhteystiedot

Katri Hautamäki, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Esikunta, Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus, Laintarkastus, laintarkastus  lakikieli  Puhelin:0295150090   Sähköpostiosoite:


Angelica Lindqvist, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Esikunta, Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus, Laintarkastus, laintarkastus  lakikieli  Puhelin:0295150244   Sähköpostiosoite:


Katarina Petrell, hallitusneuvos 
valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston hallintoyksikkö / VNHY, Käännös- ja kielitoimiala, Ruotsin kielen yksikkö Puhelin:0295160291   Sähköpostiosoite: