Medborgarpulsen

Medborgarpulsen-enkäter genomförs bland annat för att utreda allmänhetens åsikter om aktuella teman och myndigheternas verksamhet. Syftet kan också vara att utreda svarspersonernas sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden. Statistikcentralen ansvarar för insamlingen av enkätmaterialet.

Den första enkäten genomfördes i april 2020, och nya görs med cirka en månads mellanrum. Svarspersonerna byts ut för varje omgång. Enkäten kan besvaras på finska, svenska eller engelska.

Mer information

Kontaktinformation

Juho Jyrkiäinen, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, ­­Enheten för planering av samhällspolitiken Telefon:0295160181   E-postadress: