Aktuellt

Statsrådets verksamhet har en betydande inverkan på medborgarnas vardag och på hela samhället. Ministerierna informerar öppet om beredningen av ärenden, beslutsfattandet och konsekvenserna av besluten. Vanligtvis informerar ministerierna om viktiga frågor åtminstone genom pressmeddelanden.

-

Säkerhetsläget

Finlands säkerhetspolitiska miljö förändrades när Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022. Finland är inte utsatt för något omedelbart militärt hot, men regeringen och myndigheterna följer och bedömer hur situationen utvecklas. Finland har förberett sig väl inför olika kriser och störningar.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina Situationen vid Finlands östgräns
Presskonferensen i samband med ramförhandlingarna 15.4.2024

Planen för de offentliga finanserna

Planen för de offentliga finanserna omfattar alla offentliga finanser: statsfinanserna, den kommunala ekonomin, välfärdsområdenas ekonomi, arbetspensionsanstalter och övriga socialskyddsfonder. Planen innehåller ett rambeslut för statsfinanserna, som fastställer ramarna för statens utgifter.

Planen för de offentliga finanserna 2025–2028