Tävling om formgivning av president Martti Ahtisaaris gravvård 

Statsrådets kansli ordnar våren 2024 en tävling om formgivning av en gravvård över president Martti Ahtisaari. 

Syftet med tävlingen är att ta fram förslag till en gravvård som uppförs på president Ahtisaaris grav på Sandudds begravningsplats i Helsingfors. Avsikten är att gravvården ska utformas utifrån det vinnande bidraget i tävlingen. 

Tävlingsbidrag tas emot mellan den 12 februari och den 15 april 2024. Tävlingsresultaten offentliggörs den 13 maj 2024. Avsikten är att gravvården ska avtäckas på Marttis namnsdag den 10 november 2024, ett år efter presidentens begravning. 

Martti Oiva Kalevi Ahtisaari (23.6.1937–61.10.2023) var republiken Finlands tionde president åren 1994–2000. 

Tävlingsprogram
Bilagor och bilder från gravplatsen

Frågor och svar

Frågor och svar har listats på webbsidan den 26 februari.

Tävling och bidrag

Minnesmärket och begravningsplats