Hoppa till innehåll

Tävling om formgivning av president Martti Ahtisaaris gravvård

Statsrådets kansli ordnade våren 2024 en tävling om formgivning av en gravvård över president Martti Ahtisaari. Verket Autuas (sv. Salig), som föreslogs av Harri Pakarinen, vann första pris i tävlingen.

Det kom in sammanlagt 171 godkända tävlingsbidrag till tävlingen, som var mångsidig och hade en hög konstnärlig nivå.

Syftet med tävlingen är att ta fram förslag till en gravvård som uppförs på president Ahtisaaris grav på Sandudds begravningsplats i Helsingfors. Avsikten är att gravvården ska utformas utifrån det vinnande bidraget i tävlingen. 

Avsikten är att gravvården ska avtäckas på Marttis namnsdag den 10 november 2024, ett år efter presidentens begravning. 

Martti Oiva Kalevi Ahtisaari (23.6.1937–61.10.2023) var republiken Finlands tionde president åren 1994–2000. 

Tävlingsprogram
Bilagor och bilder från gravplatsen

Kontaktinformation

Aapo Riihimäki, specialsakkunnig, kommunikation 
statsrådets kansli, kommunikationsavdelning Telefon:0295160022   E-postadress: