Hoppa till innehåll

Verket Autuas föreslogs av Harri Pakarinen och vann tävlingen om formgivning av president Ahtisaaris gravvård

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.5.2024 14.31
Pressmeddelande
Harri Pakarisen teosehdotus Autuas.

Verket Autuas (sv. Salig), som föreslogs av Harri Pakarinen, har vunnit första pris i tävlingen om formgivning av president Ahtisaaris gravvård. Det kom in sammanlagt 171 godkända tävlingsbidrag till tävlingen, som var mångsidig och hade en hög konstnärlig nivå. I tävlingen utdelades tre priser och ett hedersomnämnande.

Enligt juryn beaktar tävlingsförslagen väl värdigheten hos presidentens gravvård, men samtidigt syntes det i förslagen vilken betydelse det har att minnesmärket är personligt. Många av konstnärerna hade president Ahtisaaris livsverk som fredsmedlare som utgångspunkt i sin formgivning.

Det föreslagna verket Autuas, som vann första pris (12 000 euro) i tävlingen, baseras på Bibelversen ”Saliga de som håller fred” (Matteusevangeliet kapitel 5 vers 9). Utgångspunkten för gravmonumentet är olivblad, som användes som en fredssymbol redan under antiken. Olivblad finns även i FN-symbolen och fredsduvan håller olivblad i näbben.

Juryn anser att verket är enkelt och imponerande stort. Detta enkla minnesmärke, skulpterat i grön granit från Ylämaa, passar bra vid gravplatsen. Med tanke på materialet och utseendet är verket mycket tidsmässigt hållbart och fridfullt, men dess uttryck innehåller också ett starkt och gripande ställningstagande för fred.

Andrapris tilldelades det föreslagna verket Rauha

Andrapris (7 000 euro) i tävlingen fick verket Rauha (sv. Fred), som föreslogs av Aleksi Kraama

”Bakgrunden till och berättelsen om geometrin i den ljusa stenplattan på verkets yta väcker upptäckarglädje och för tankarna till rummet och evigheten. Verket är poetiskt med tre vågor som utgår från tre olika punkter och möter varandra”, säger juryn om verket.

Tredjepris (4 000 euro) gick till verket Sävyjä (sv. Nyanser), som föreslogs av Joakim Breitenstein. I det föreslagna verket byggs en porös mur av begagnade tegelstenar. Idén går ut på att leta efter tegelstenarna på platser som är betydelsefulla med tanke på president Martti Ahtisaaris liv och karriär.

”Via form och material kan man i verket se olika tankar om återvinning, byggande på det förflutna för framtiden och styrka i mångfald. Det föreslagna verket är till sin form väldigt avvikande från förslagen till gravvård”, anser juryn.

Verket Rauhaa kohti (sv. För Fred), som föreslogs av Pertti Kukkonen och Pekka Ojalammi, fick ett hedersomnämnande (1 000 euro). Det horisontella verket beskriver fredsprocessen och är skulpterat i granit.

Tävlingen avgjordes av en jury, som bestod av nio medlemmar i den kommitté för en gravvård över president Martti Ahtisaari som tillsatts av statsrådets kansli och två medlemmar som utsetts av Konstnärsgillet i Finland. Tävlingen genomfördes anonymt. Det betyder att ett tävlingsbidrag inte fick innehålla konstnärens namn eller någon annan anteckning som gör det möjligt att dra slutsatser om konstnärens identitet.

De förslag som kom in till formgivningstävlingen visas på en utställning i Riksarkivet den 14–28 maj. 

Avsikten är att minnesmärket ska avtäcks i november

Avsikten är att president Ahtisaaris gravvård ska avtäckas på Marttis namnsdag den 10 november 2024, ett år efter presidentens begravning. Statsrådets kansli ingår ett separat avtal om det verk som ska genomföras efter att först ha hört de anhöriga till president Ahtisaari.

Martti Oiva Kalevi Ahtisaari (23.6.1937–16.10.2023) var republiken Finlands tionde president åren 1994–2000. En gravvård har uppförts på alla avlidna presidenters gravar. Tävlingen om formgivning av president Ahtisaaris gravvård är en fortsättning på denna tradition.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, ledande sakkunnig, tfn 029516 0220, statsrådets kansli