Hoppa till innehåll

Om formgivning av president Ahtisaaris gravvård ordnas en tävling våren 2024

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.1.2024 15.57
Pressmeddelande

Avsikten är att en permanent gravvård ska uppföras på president Martti Ahtisaaris grav på Marttis namnsdag den 10 november 2024, ett år efter presidentens begravning. Statsrådets kansli har tillsatt en kommitté för projektet och ordnar våren 2024 en tävling om formgivning av gravvården.

Avsikten är att president Ahtisaaris gravvård ska utformas utifrån det vinnande bidraget i tävlingen.

Tävlingsjuryn består av gravvårdskommitténs medlemmar och två konstnärsmedlemmar utsedda av Konstnärsgillet i Finland. Närmare information om tävlingen ges den 2 februari 2024 då tävlingen utlyses.

Medlemmarna i gravvårdskommittén är

  • Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli (ordförande)
  • Antti Ahlava, professor, Aalto-universitetet
  • Marko Ahtisaari, konstnärlig ledare, företrädare för de anhöriga
  • Saara Hacklin, samlingsintendent, Nationalgalleriet
  • Teemu Laajasalo, biskop, domkapitlet i Helsingfors stift
  • Juha Rintamäki, direktör för den kyrkliga samfälligheten, Helsingfors kyrkliga samfällighet
  • Pirjo Sanaksenaho, professor, Aalto-universitetet
  • Denise Ziegler, professor, Konstuniversitetet.

Sekreterare för kommittén är Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.

Ahtisaari var republiken Finlands tionde president

Martti Oiva Kalevi Ahtisaari (23.6.1937–6.10.2023) var republiken Finlands tionde president åren 1994–2000. President Ahtisaari begravdes på Sandudds begravningsplats i Helsingfors den 10 november 2023.

Finlands alla avlidna tidigare presidenter, förutom Pehr Evind Svinhufvud och Kyösti Kallio, är begravda på Sandudds begravningsplats. En gravvård har uppförts på alla avlidna presidenters gravar. Tävlingen om formgivning av president Ahtisaaris gravvård är en fortsättning på denna tradition.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 220, statsrådets kansli