Hoppa till innehåll

Regeringens överläggning om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

Regeringens överläggning om planen för de offentliga finanserna 2025–2028, de så kallade ramförhandlingarna, hölls i statsrådets festvåning den 15–16 april.

Regeringens ramförhandlingar hålls årligen i mars–april. Vid förhandlingarna diskuterar regeringen de offentliga finanserna för de närmaste åren.

Planen för de offentliga finanserna omfattar alla offentliga finanser: statsfinanserna, den kommunala ekonomin, välfärdsområdenas ekonomi, arbetspensionsanstalter och övriga socialskyddsfonder. Planen innehåller ett rambeslut för statsfinanserna, som fastställer ramarna för statens utgifter.

Pressmeddelande om planen för de offentliga finanserna och förhandlingsresultatet

Så här blir statsbudgeten till