Hoppa till innehåll

Statsrådet enades om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2024 14.01
Pressmeddelande
Planen för de offentliga finanserna.

Planen för de offentliga finanserna omfattar staten, välfärdsområdena, kommunerna samt de lagstadgade arbetspensionsanstalterna och övriga socialskyddsfonder.

Statsrådet enades om planen för de offentliga finanserna torsdagen den 25 april. Syftet med planen är att stödja beslutsfattandet om den offentliga ekonomin och uppnåendet av de uppställda målen. Planen för de offentliga finanserna och det stabilitetsprogram som ingår i den har utarbetats i enlighet med EU-lagstiftningen och Finlands finanspolitiska lagstiftning. 

Statsminister Petteri Orpos regering har som mål att stabilisera den offentliga skulden i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP) och att få den att minska på ett varaktigt sätt efter denna valperiod. Regeringen har förbundit sig till att hålla underskottet i de offentliga finanserna under 3,5 procent i förhållande till BNP under innevarande år.

Regeringsprogrammet innehåller åtgärder på 6 miljarder euro för att stärka de offentliga finanserna. Regeringen enades den 16 april om nya åtgärder som stärker de offentliga finanserna med ca 3 miljarder euro. På så sätt sjunker underskottet i de offentliga finanserna till mindre än 3% av BNP nästa år.

Planen innehåller ett rambeslut

Planen innehåller följande beräkningar för statens budgetekonomi nästa år

  • inkomsterna 76,9 miljarder euro utan nettoupplåning (75,1 miljarder i år, inklusive den första tilläggsbudgeten)
  • utgifterna 87,6 miljarder euro (88,1 miljarder)
  • underskottet 10,7 miljarder euro (12,9 miljarder).

Planen inkluderar ett rambeslut för statsfinanserna. Ministerierna ska göra upp sina budgetförslag så att de iakttar de beslut som fattats i anslutning till planen för de offentliga finanserna.

Planen baserar sig på den senaste oavhängiga ekonomiska prognosen från finansministeriets ekonomiska avdelning.

Finland överlämnar stabilitetsprogrammet och det nationella reformprogrammet till EU

Planen för de offentliga finanserna innehåller Finlands stabilitetsprogram, och den uppfyller EU:s krav på en budgetplan på medellång sikt. Statsrådet godkände samtidigt Finlands nationella reformprogram.

Stabilitetsprogrammet och det nationella reformprogrammet hänför sig till den europeiska planeringsterminen och Finland överlämnar dem till EU. Finland bereder sin första finans- och strukturpolitiska plan i enlighet med den nya EU-lagstiftningen nästa höst.

Material för ramförhandlingarna har publicerats

Finansministeriet offentliggjorde samtidigt det material som ministeriet lämnat till regeringspartiernas riksdagsledamöter och ministrarnas specialmedarbetare före ramförhandlingarna. En grupp som kallades ”Matias Marttinens grupp” beredde regeringens riktlinjer inför ramförhandlingarna.

Mer information:

Mika Niemelä, budgetchef, tfn 02955 30525, mika.niemela(at)gov.fi
Jussi Lindgren, finansministerns specialmedarbetare, tfn 050576 4611, jussi.lindgren(a)gov.fi
Marketta Henriksson, Chef för EU-sekretariatet (stabilitetsprogrammet), tfn. 02955 30441, marketta.henriksson(at)gov.fi
Susanna Ikonen, finansråd (nationella reformprogrammet), tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at) gov.fi