Hoppa till innehåll

Besparingar som riktas till inrikesministeriets förvaltningsområde äventyrar inte den inre säkerheten

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.4.2024 16.47 | Publicerad på svenska 17.4.2024 kl. 16.57
Pressmeddelande

Statsminister Petteri Orpos regering enades den 16 april om en plan för de offentliga finanserna 2025–2028. Enligt planen för de offentliga finanserna sjunker anslagsnivån inom inrikesministeriets förvaltningsområde årligen. Sänkningen av inrikesministeriets ramnivå beror på att tillägg av engångsnatur slopas, att utgifterna för mottagande minskar och att besparingar riktas till förvaltningsområdet.

Vid ramförhandlingarna fokuserade regeringen i synnerhet på att balansera de offentliga finanserna och att hitta lösningar som tryggar arbete, säkerhet och kompetens, som är centrala med tanke på framtida välfärd. Regeringens beslut ska förbättra hållbarheten i de offentliga finanserna och skapa förutsättningar för att stoppa skuldsättningen. Trots det stora sparpaketet riktades mindre besparingar till statens grundpelare – den inre och yttre säkerheten samt rättsvården som helhet. 

”Regeringens sparbeslut förutsätter att hela förvaltningsområdet gör prioriteringar, det vill säga koncentrerar sig på sina kärnuppgifter. Också i denna situation sörjer regeringen för säkerheten genom att bland annat säkerställa att antalet poliser och gränsbevakare inte minskas. Anpassningen på tre miljarder euro är ett enormt arbete, men inrikesministeriets och dess förvaltningsområdes andel av besparingarna är i sin helhet endast 0,81 procent”, säger inrikesminister Mari Rantanen

Omkostnadsbesparingarna bereds tillsammans med ämbetsverken

Ministerierna planerar hur uppgifterna och ansvarsområdena för ämbetsverken inom deras förvaltningsområde kan minskas som ett led i produktivitetsprogrammen som bereds. Inom inrikesministeriets förvaltningsområde fortsätter beredningen vid ämbetsverken i samarbete med ministeriet. De nya åtgärderna riktas inte så att de minskar de tilläggssatsningar som ingår i regeringsprogrammet eller så att de äventyrar ministeriernas lagstiftningsarbete och genomförandet av regeringsprogrammet. 

Som ett led i produktivitetsprogrammen utreds också uppgifter som ämbetsverken kan avstå från eller minska på under de följande åren. Utöver att effektivisera verksamheten blir man troligen också tvungen att göra nedskärningar i antalet anställda. Antalet poliser och gränsbevakare förblir oförändrat.

Planen för de offentliga finanserna godkänns vid statsrådets allmänna sammanträde den 25 april 2024, och då publiceras den också på nätet.

Ytterligare information:
förfrågningar om intervjuer med inrikesminister Mari Rantanen, [email protected]