Hyppää sisältöön

Sisäministeriön hallinnonalalle kohdennetuilla säästöillä ei vaaranneta sisäistä turvallisuutta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 17.4.2024 16.47
Tiedote

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on sopinut vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelmasta 16.4.2024. Julkisen talouden suunnitelman mukaan sisäministeriön hallinnonalan määrärahataso laskee vuosittain. Sisäministeriön kehystason lasku johtuu kertaluonteisten lisäysten poistumisesta, vastaanoton menojen laskusta ja hallinnonalalle kohdennetuista säästöistä.

Päättynyt kehysriihi keskittyi erityisesti julkisen talouden tasapainottamiseen ja suojaamaan tulevan hyvinvoinnin kannalta keskeiset työ, turvallisuus ja osaaminen. Hallituksen päätöksillä parannetaan julkisen talouden kestävyyttä ja luodaan edellytykset velkaantumisen kasvun taittamiseen. Huolimatta isosta säästöpaketista, valtion peruspilareihin – sisäinen ja ulkoinen turvallisuus sekä oikeudenhoito-kokonaisuus – kohdennettiin vähemmän säästöjä. 

”Hallituksen säästöpäätökset edellyttävät koko hallinnonalalta priorisointia eli keskittymistä ydintehtäviin. Tässäkin tilanteessa hallitus huolehtii turvallisuudesta varmistamalla muun muassa sen, ettei poliisien ja rajavartijoiden määrää vähennetä. Kolmen miljardin euron sopeuttaminen on valtava urakka, mutta sisäministeriön ja sen hallinnonalan säästöosuus on kokonaisuutena vain 0,81 prosenttia”, toteaa sisäministeri Mari Rantanen

Toimintamenosäästöjä valmistellaan yhdessä virastojen kanssa

Ministeriöt valmistelevat hallinnonalansa virastojen tehtävien ja velvoitteiden keventämisen osana valmisteltavana olevia tuottavuusohjelmia. Sisäministeriön hallinnonalalla valmistelua jatketaan virastoissa yhteistyössä ministeriön kanssa. Uusia toimenpiteitä ei kohdenneta siten, että se vähentäisi hallitusohjelmassa kohdennettuja lisäpanostuksia tai vaarantaisi ministeriöiden lainsäädäntötyötä ja hallitusohjelman toimeenpanoa. 

Osana tuottavuusohjelmia selvitetään myös tehtäviä, joista voidaan virastoissa luopua tai joita voidaan jatkovuosina tehdä vähemmän. Toiminnan tehostamisen lisäksi jouduttaneen turvautumaan myös henkilöstömäärien vähentämiseen. Poliisien ja rajavartijoiden määrää säilyy ennallaan.

Julkisen talouden suunnitelma hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa 25.4.2024, jolloin se myös julkaistaan internetissä.

Lisätietoja:
sisäministeri Mari Rantasen haastattelupyynnöt, [email protected]