Rysslands invasion av Ukraina

Ryssland inledde en invasion av Ukraina den 24 februari 2022. Finland fördömer skarpt de krigshandlingar som Ryssland inlett i strid med FN-stadgan och internationell rätt och står fast bakom Ukrainas självständighet, suveränitet, självbestämmanderätt och territoriella integritet.

Finlands utrikespolitiska ledning följer noga Rysslands agerande och säkerhetsläget i Europa. Finland reagerar på Rysslands agerande som en del av Europeiska unionen.

Konsekvenserna av kriget och verksamheten i Finland enligt ministerium

Rysslands invasion av Ukraina har många slags direkta och indirekta konsekvenser. Finland vill hjälpa Ukraina och ukrainarna.

Ministerierna har samlat information om vilka konsekvenser den ryska invasionen har inom olika förvaltningsområden och vilka åtgärder Finland har vidtagit.

Utrikesministeriet
Information om sanktioner och exportkontroll samt resemeddelanden.

Inrikesministeriet
Information om migration, gränskontroll, civilt bistånd, nationell säkerhet, befolkningsskydd och räddningsväsendet.

Arbets- och näringsministeriet
Information om energi, försörjningsberedskap, konsekvenser för företag och samarbete vid de yttre gränserna.

Finansministeriet
Information om Finlands ekonomi och finansieringssystem och den offentliga förvaltningens IKT-infrastruktur och e-tjänster.

Försvarsministeriet
Information om Finlands försvarsmaterielstöd till Ukraina.

Undervisnings- och kulturministeriet
Information om småbarnspedagogiken, anordnande av utbildning samt högskole- och forskningssamarbetet.