Hoppa till innehåll

Statsrådets principbeslut begränsar märkbart ryssarnas turistresor till Finland

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2022 14.16 | Publicerad på svenska 30.9.2022 kl. 12.20
Pressmeddelande

Genom statsrådets principbeslut den 29 september 2022 begränsar Finland påtagligt turistresor från Ryssland. Inresebegränsningarna börjar gälla den 30 september 2022 kl 00.00 och gäller tills vidare.

Begränsningarna baserar sig på artikel 6.1 e i kodexen om Schengengränserna. Enligt denna artikel förutsätter tredjelandsmedborgares inresa att de inte anses utgöra en risk för någon av medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet, folkhälsa eller internationella förbindelser.

Schengenkodexen ger medlemsstaterna handlingsutrymme för nationella beslut och riktlinjer som bland annat ska beakta faktorer som hänför sig till internationella relationer och säkerhet.
Rysslands anfallskrig mot Ukraina och mobiliseringen i landet har lett till att säkerhetsläget i Europa har förändrats. Mobiliseringen och den snabbt ökande turisttrafiken från Ryssland till och via Finland riskerar enligt statsrådet Finlands internationella ställning och internationella relationer.

I principbeslutet fastställer statsrådet de riktlinjer som ska beaktas när man bedömer villkoren för inresa för ryssar, beviljar visum och bedömer förutsättningarna för viseringars giltighet. Detta gäller såväl turistresor till Finland som genomresor till andra länder via Finland. 

Syftet med principbeslutet är att helt stoppa turisttrafiken och genomresorna till andra länder i turistsyfte. Mottagandet av visumansökningar begränsas kraftigt. Med stöd av principbeslutet får inte hindras resor som är nödvändiga av humanitära skäl eller på grund av ett nationellt intresse eller internationella förpliktelser. Detaljerad information om inresereglerna finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Statsrådets principbeslut

Frågor och svar om statsrådets principbeslut (pdf, 604 kb, 6 sidor)

Mer information:

Utrikesministeriet: 

  • Jussi Tanner, konsulär chef, tfn +358 50 411 0340 
  • Förfrågningar om intervjuer med utrikesministern: Tomi Nyström, specialmedarbetare, [email protected]

Inrikesministeriet:

  • Förfrågningar om intervjuer med inrikesministern: Mikko Jalo, specialmedarbetare, tfn +358 50 304 8522  

Gränsbevakningsväsendet: 

  • Tuomas Laosmaa, gränskontrollenhetschef, [email protected] 
  • Pressjour: + 358 50 456 2862