Valtioneuvoston periaatepäätös UM/2022/199

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.9.2022 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös suuntaviivoista Venäjän federaation kansalaisten maahantulon rajoittamisesta Suomen kansainvälisten suhteiden turvaamiseksi

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Pekka Puustinen, p. 029 5350228

Asia

Annetaan valtioneuvoston periaatepäätös Venäjän federaation kansalaisten maahantulon ja viisumien myöntämisen merkittävästä rajoittamisesta Suomen kansainvälisten suhteiden vaarantumisen perusteella. Valtioneuvoston tavoite on antaa tällä periaatepäätöksellä edellytykset sille, että siinä kuvatulla tavoin ja tarkemman ohjeistuksen myötä turismimatkailu Venäjältä päättyy niin Suomeen kuin kauttakulkuliikenteenäkin Suomen kautta muualle Schengen-alueelle. Valtioneuvoston tavoitteena on tällä poistaa Venäjän kansalaisten maahantulosta ja kauttakulusta koituvaa haittaa Suomen kansainvälisille suhteille.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen suuntaviivoista Venäjän federaation kansalaisten maahantulon rajoittamisesta Suomen kansainvälisten suhteiden turvaamiseksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.