Valtioneuvoston yleisistunto 29.9.2022 VN 87/2022

Istunnon ajankohta 29.9.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

29.9.2022 13.44 Päätösluettelo

Sisäministeriö

Tanja Ulvinen, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488696

Pelastustoimen neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 3.10.2022-31.5.2025

Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530247

Ahvenanmaan valtuuskunnan erityistä avustusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Karri Safo, Hallitusneuvos p.+35 8295530223

Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Jaakko Weuro, Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p.+35 8295530322

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Marja Niiranen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530238

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Minna Laatikainen, Henkilöstöpäällikkö, esittelijä p.029 5342132

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Ympäristöministeriö

Mira Matikkala, Erityisasiantuntija p.029 5250314

Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.