Venäjän hyökkäys Ukrainaan

Venäjä aloitti 24.2.2022 YK:n peruskirjaa ja kansainvälistä oikeutta rikkovan hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän Ukrainassa aloittamat sotilaalliset toimet ja tukee vankasti Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta.

Suomen ulkopoliittinen johto seuraa tiiviisti Venäjän toimintaa ja Euroopan turvallisuustilannetta. Suomi vastaa Venäjän toimiin osana Euroopan unionia.

Sodan vaikutukset ja Suomen toiminta ministeriöittäin

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on monenlaisia välillisiä ja välittömiä vaikutuksia. Suomi pyrkii auttamaan Ukrainaa ja ukrainalaisia.

Ministeriöt ovat koonneet tietoa siitä, mitä seurauksia hyökkäyksellä on eri hallinnonaloilla ja mihin toimiin Suomi on ryhtynyt.

Ulkoministeriö
Tietoa pakotteista ja vientivalvonnasta sekä matkustustiedotteet.

Sisäministeriö
Tietoa maahanmuutosta, rajavalvonnasta ja siviiliavusta sekä kansallisesta turvallisuudesta, väestön suojaamisesta ja pelastustoimesta.

Työ- ja elinkeino­ministeriö
Tietoa energiasta, huoltovarmuudesta, vaikutuksista yrityksiin sekä ulkorajayhteistyöstä.

Valtiovarain­ministeriö
Tietoa Suomen taloudesta, ja rahoitusjärjestelmästä sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuurista ja digipalveluista.

Puolustus­ministeriö
Tietoa Suomen puolustusmateriaalituesta Ukrainalle.

Opetus- ja kulttuuri­ministeriö
Tietoa varhaiskasvatuksesta, koulutuksen järjestämisestä sekä korkeakoulutus- ja tutkimusyhteistyöstä.