Situationen vid Finlands östra gräns 

Gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland är stängda till den 14 april 2024. Det är inte möjligt att söka internationellt skydd vid dessa gränsövergångsställen.

Under november–januari har ungefär 1 300 asylsökande kommit till Finland via östgränsen. Enligt myndigheterna är det klart att inresor har skett till följd av en främmande stats myndigheters eller några andra aktörers påverkan. Verksamheten och hotet om att den ökar utgör ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten och den allmänna ordningen i Finland.

Gränsövergångsställena i Vaalimaa och Niirala öppnades för trafik torsdagen den 14 december efter att ha varit tillfälligt stängda. Målet var att gradvis avveckla begränsningarna i gränstrafiken vid landgränsen mellan Finland och Ryssland och följa hur situationen utvecklas. Instrumentaliserad inresa vid östgränsen fortsatte, och statsrådet beslutade att stänga hela östgränsen på nytt. Vid sammanträden den 11 januari och den 8 februari fattade statsrådet ytterligare beslut att hålla östgränsen stängd.

Begränsningarna baserar sig på gränsbevakningslagen. Beslutets innehåll och omfattning bedöms regelbundet. Beslutet upphävs eller ändras om det inte längre är nödvändigt med tanke på den allmänna ordningen och den nationella säkerheten.

Statsrådets gränsbeslut (på finska)

Pressmeddelanden

Finlands östgräns hålls stängd

IM
Pressmeddelande 8.2.2024 13.32

Finlands östgräns hålls stängd

IM SRK
Pressmeddelande 11.1.2024 13.35

Finlands hela östgräns stängs på nytt

IM SRK
Pressmeddelande 14.12.2023 18.23