Valtioneuvoston päätös SM/2023/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.11.2023 17.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä tehdyn valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Markku Hassinen, p. +358 295 421 002

Asia

Valtioneuvosto teki 16.11.2023 päätöksen rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä 18.11.2023–18.2.2024 (SM/2023/4). Päätöksen mukaisesti 18.11.2023 alkaen Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla suljettiin Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat ja kansainvälisen suojelun hakeminen Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla keskitettiin Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoille.

Sääntöjenvastainen maahantulo Suomen itärajalla on jatkanut kasvuaan ja laajentunut myös muille rajanylityspaikoille. Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen perusteella on selvää, että vieraan valtion viranomaisilla ja muilla toimijoilla on osuus rajan ylittäneiden henkilöiden Suomeen saapumisen edesauttamisessa. Ilmiöön liittyy myös kansainvälistä rikollisuutta. Ilmiö ja uhka sen edelleen laajenemisesta aiheuttavat vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle sekä yleiselle järjestykselle Suomessa ja muualla Schengen-alueella. Voimassa olevan päätöksen mukaiset toimenpiteet eivät ole pysäyttäneet ilmiötä tavoitellulla tavalla.

Edellä todetun vuoksi on välttämätöntä muuttaa valtioneuvoston 16.11.2023 tekemää päätöstä niin, että Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla suljetaan myös Kuusamon, Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikat ja keskitetään kansainvälisen suojelun hakeminen avoimeksi jäävälle Raja-Joosepin rajanylityspaikalle.

Päätöksen sisältö on 24.11.2023 seuraava:

- Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla Imatran, Kuusamon, Niiralan, Nuijamaan, Sallan, Vaalimaan ja Vartiuksen rajanylityspaikat on suljettu.

- Kansainvälisen suojelun hakeminen Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla keskitetään Raja-Joosepin rajanylityspaikalle. Kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla muilla rajanylityspaikoilla.

Päätös on voimassa 23.12.2023 asti.

Valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti tilanteen kehittymisen perusteella yhteistyössä sisäministeriön ja muiden viranomaisten kanssa. Päätös kumotaan tai sitä muutetaan, jos se ei ole enää välttämätön kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto päättää rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä 16.11.2023 tehdyn valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.