Suomen itärajan tilanne

Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat pysyvät suljettuina toistaiseksi. Kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilla. Lisäksi Haapasaaren, Nuijamaan sataman ja Santion vesiliikenteen rajanylityspaikat suljettiin huvialusliikenteeltä.

Venäjältä Suomeen on elokuun 2023 alun jälkeen saapunut yli 1300 kolmannen maan kansalaista, joilla ei ole ollut viisumia Suomeen. Viranomaisten mukaan oli selvää, että maahantulo tapahtui vieraan valtion viranomaisten tai muiden toimijoiden vaikutuksesta. Ilmiö ja uhka sen laajenemisesta aiheuttivat vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle sekä yleiselle järjestykselle Suomessa.

Rajoitukset perustuvat rajavartiolakiin. Päätöksen sisältöä ja laajuutta arvioidaan säännöllisesti. Päätös kumotaan tai sitä muutetaan, jos se ei ole enää välttämätöntä yleisen järjestyksen ja kansallisen turvallisuuden kannalta. 

Valtioneuvosto päätti istunnossaan 21.5. antaa eduskunnalle esityksen rajaturvallisuuslaiksi. Uuden rajaturvallisuutta vahvistavan lain tavoite on varmistaa, että Suomella on tehokkaat keinot torjua tilanteet, joissa välineellistettyä maahantuloa käytetään Suomen painostamiseen sekä varautua välineellistetyn maahantulon vakavimpiin tilanteisiin. Laki otettaisiin käyttöön vain erityisen poikkeuksellisessa tilanteessa.