Suomen itärajan tilanne

Rajanylityspaikat Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla ovat suljettuina 14.4.2024 saakka. Kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilla. 

Venäjältä Suomeen on tullut marraskuusta alkaen n. 1300 turvapaikanhakijaa. Viranomaisten mukaan on selvää, että maahantulo on tapahtunut vieraan valtion viranomaisten tai muiden toimijoiden vaikutuksesta. Ilmiö ja uhka sen laajenemisesta aiheuttavat vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle sekä yleiselle järjestykselle Suomessa.

Suljettuna olleet Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikat avattiin liikenteelle torstaina 14.12. Tavoitteena oli purkaa rajaliikenteen rajoituksia asteittain Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla ja seurata rajoitusten purkamisen vaikutuksia. Välineellistetty maahantulo itärajalla jatkui ja koko itäraja päätettiin jälleen sulkea. Valtioneuvosto päätti jatkaa sulkua istunnoissaan 11.1. ja 8.2.

Rajoitukset perustuvat rajavartiolakiin. Päätöksen sisältöä ja laajuutta arvioidaan säännöllisesti. Päätös kumotaan tai sitä muutetaan, jos se ei ole enää välttämätöntä yleisen järjestyksen ja kansallisen turvallisuuden kannalta. 

Valtioneuvoston rajapäätökset