Valtioneuvoston päätös SM/2023/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2023 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. +358 295 421 608

Asia

Laiton maahantulo Suomen itärajalla on kasvanut viime viikkoina merkittävästi erityisesti Kaakkois-Suomen alueen rajanylityspaikoilla. Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen perusteella on olemassa selviä viitteitä siitä, että vieraan valtion viranomaisilla tai muilla toimijoilla on ollut osuus rajan laittomasti ylittäneiden henkilöiden Suomeen saapumisen edesauttamisessa. Laittoman maahantulon ilmiö ja uhka sen laajenemisesta aiheuttavat vakavan uhan yleiselle järjestykselle ja kansalliselle turvallisuudelle. Tämän vuoksi on välttämätöntä toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

- Suomen ja Venäjän federaation välisellä maarajalla suljetaan Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat.

- Kansainvälisen suojelun hakeminen Suomen ja Venäjän federaation välisellä maarajalla keskitetään Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoille. Kansainvälistä suojelua ei voi hakea maarajalla suljettavilla Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikoilla eikä avoinna olevilla Kuusamon, Raja-Joosepin ja Vainikkalan rajanylityspaikoilla.

Päätös on voimassa 18.2.2024 asti.

Päätöksen sisältöä ja laajuutta arvioidaan säännöllisesti tilanteen kehittymisen perusteella. Päätös kumotaan tai sitä muutetaan, jos se ei ole enää välttämätön yleiselle järjestykselle tai kansalliselle turvallisuudelle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto päättää rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä 18.11.2023–18.2.2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.