Valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2023 VN 2/2023

Istunnon ajankohta 16.11.2023 13.00

16.11.2023 14.42 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.