Hankkeen asettaminen VNK/2023/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanohankkeen asettaminen

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvosto asettaa 16.11.2023 alkaen Yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanohankkeen, jonka toimikausi jatkuu 31.3.2027 saakka.

Valtioneuvosto hyväksyi 31. elokuuta 2023 eduskunnalle annettavan tiedonannon toimista, joilla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedonanto nojaa hallitusohjelmaan ja edellisten hallitusten työhön.

Tiedonannossa kirjataan lukuisia toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja rasismin torjumiseksi. Monet toimista nojaavat hallitusohjelmaan, mutta mukana on myös uusia toimia.

Asetettavan hankkeen tehtävänä on:

vastata Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen suomalaisessa yhteiskunnassa -tiedonannon (31.8.2023) toimeenpanosta.

Hanke kuulee sidosryhmiä työnsä aikana.

Ohjausryhmä:

valtiosihteeri Risto Artjoki (valtioneuvoston kanslia)

valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalo (valtiovarainministeriö)

valtiosihteeri Mikaela Nylander (opetus- ja kulttuuriministeriö)

valtiosihteeri Päivi Nerg (maa- ja metsätalousministeriö)

Hankeryhmä:

Puheenjohtaja yksikönpäällikkö Jouni Varanka (valtioneuvoston kanslia)

Varapuheenjohtaja osastopäällikkö Johanna Suurpää (oikeusministeriö)

Jäsenet:

jäsen yksikönpäällikkö Krista Oinonen, varajäsen lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkila (ulkoministeriö)

jäsen erityisasiantuntija Peter Kariuki, varajäsen erityisasiantuntija Mia Luhtasaari (oikeusministeriö)

jäsen johtava asiantuntija Hanne Huvila, varajäsen erityisasiantuntija Emilia Hämäläinen (sisäministeriö)

jäsen ylitarkastaja Janne Torvinen, varajäsen neuvotteleva virkamies Elina Saarimaa (puolustusministeriö)

jäsen neuvotteleva virkamies Mika Happonen, varajäsen neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola (valtiovarainministeriö)

jäsen johtaja Henni Axelin, varajäsen erityisasiantuntija Anssi Pirttijärvi (opetus- ja kulttuuriministeriö)

jäsen ylijohtaja Pentti Lähteenoja, varajäsen erityisasiantuntija Auli Sihvola (maa- ja metsätalousministeriö)

jäsen lainsäädäntöjohtaja Kimmo Kiiski, varajäsen neuvotteleva virkamies Katariina Kilpeläinen (liikenne- ja viestintäministeriö)

jäsen neuvotteleva virkamies Anna Bruun, varajäsen johtava asiantuntija Seija Jalkanen (työ- ja elinkeinoministeriö)

jäsen neuvotteleva virkamies Päivi Yli-Pietilä, erityisasiantuntija Riku Rajamäki (sosiaali- ja terveysministeriö)

jäsen ylijohtaja Ismo Tiainen, varajäsen nimetään myöhemmin (ympäristöministeriö)

Hankeryhmä voi nimetä keskuudestaan suppeamman työvaliokunnan.

Sihteeristö:

Hankkeen sihteeristö toimii valtioneuvoston kansliassa. Sihteeristöön kuuluvat projektipäällikkö, johtava asiantuntija Katriina Nousiainen, asiantuntija Sanna Malkki sekä erityisasiantuntija Risto Alatarvas.

Valtioneuvoston kanslialla on oikeus täydentää ja muuttaa tarvittaessa hankeryhmän kokoonpanoa tarvittavilla jäsenillä ja asiantuntijoilla. Hanke voi käyttää apunaan myös muita asiantuntijoita kuin hankkeeseen nimettyjä asiantuntijajäseniä.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa Yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanohankkeen 16.11.2023 - 31.3.2027.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.