Valtioneuvoston päätös SM/2023/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.12.2023 17.30

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Markku Hassinen, p. +358 295 421 002

Asia

Valtioneuvosto teki 12.12.2023 päätöksen rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä 14.12.2023–14.1.2024 (SM/2023/24). Päätöksen mukaisesti 14.12.2023 alkaen Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla suljettiin Imatran, Kuusamon, Nuijamaan, Raja-Joosepin, Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikat ja kansainvälisen suojelun hakeminen keskitettiin Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikoille. Päätös on voimassa 14.1.2024 asti.

Päätöksen voimaantulon jälkeen sääntöjenvastainen maahantulo Suomen itärajalla on välittömästi jatkunut. Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikkojen kautta Suomeen on ensimmäisen aamupäivän aikana saapunut sääntöjenvastaisesti 29 henkilöä. Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen perusteella on selvää, että maahantulo on tapahtunut vieraan valtion viranomaisten tai muiden toimijoiden vaikutuksesta. Ilmiöön liittyy myös kansainvälistä rikollisuutta. Ilmiö ja uhka sen edelleen laajenemisesta aiheuttavat vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle sekä yleiselle järjestykselle Suomessa. Sääntöjenvastaisen maahantulon jatkuminen ei myöskään turvaa maahantulomenettelyn asianmukaisuutta.

Edellä todetun vuoksi on välttämätöntä tehdä uusi valtioneuvoston päätös, jonka myötä Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla suljetaan väliaikaisesti myös Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikat ja Suomen ulkorajoilla kansainvälisen suojelun hakeminen keskitetään avoinna oleville lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille.

Päätöksen sisältö on 15.12.2023 klo 20.00 alkaen seuraava:

- Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla Imatran, Kuusamon, Niiralan, Nuijamaan, Raja-Joosepin, Sallan, Vaalimaan ja Vartiuksen rajanylityspaikat on suljettu.

- Kansainvälisen suojelun hakeminen Suomen ulkorajoilla on keskitetty rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen (901/2006) 6 ja 8 §:ssä säädetyille lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilla.

Päätöksellä kumotaan 12.12.2023 tehty valtioneuvoston päätös (SM/2023/24) 15.12.2023 klo 20.00 alkaen.

Päätös on voimassa 14.1.2024 saakka.

Valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti tilanteen kehittymisen perusteella yhteistyössä sisäministeriön ja muiden viranomaisten kanssa. Päätös kumotaan tai sitä muutetaan, jos se ei ole enää välttämätön kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto päättää rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä 15.12.2023 klo 20.00 – 14.1.2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.