Hyppää sisältöön

Suomen itäraja pysyy kiinni 

sisäministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.1.2024 13.35
Tiedote

Valtioneuvosto on päättänyt, että Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat pysyvät edelleen suljettuina 11.2.2024 asti. Kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilla. Asiasta päätettiin valtioneuvoston istunnossa 11.1.2024.

Valtioneuvosto päätti 14.12.2023 Suomen itärajan rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta kuukaudeksi ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä. Näin haluttiin pysäyttää Suomen itärajalla käynnissä ollut välineellistetty maahantulo.

-Viranomaisten kokoamien tietojen perusteella uhka Venäjän hybridivaikuttamisen uudelleen käynnistymisestä ja laajentumisesta aiemmin koetulla tavalla on kuitenkin erittäin todennäköinen. Siksi on välttämätöntä jatkaa itärajan sulkua, sanoo sisäministeri Mari Rantanen.

Uhka välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistymisestä itärajalla aiheuttaa vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle sekä yleiselle järjestykselle Suomessa. Viranomaisten mukaan on selvää, että maahantulo on tapahtunut Venäjän viranomaisten tai muiden toimijoiden vaikutuksesta. Ilmiöön liittyy myös kansainvälistä rikollisuutta.

Viranomaisten tietojen perusteella lähialueella on edelleen maahantulijoita odottamassa itärajan avaamista. Myös kiinnostus lähtömaista liikkeelle lähtöön on edelleen olemassa.

Valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti tilanteen kehittymisen perusteella yhteistyössä sisäministeriön ja muiden viranomaisten kanssa. Päätös kumotaan tai sitä muutetaan, jos se ei ole enää välttämätön kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi. Sisäministeriö selvittää lisäksi vaihtoehtoisia keinoja ilmiön päättämiseksi.