Valtioneuvoston päätös SM/2024/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2024 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Raja- ja meriosaston osastopäällikkö, kenraalimajuri Matti Sarasmaa, p. +358 295 421 101

Asia

Valtioneuvosto teki 14.12.2023 päätöksen rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä (SM/2023/27). Päätöksen mukaisesti 15.12.2023 klo 20.00 alkaen Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla suljettiin Imatran, Kuusamon, Niiralan, Nuijamaan, Raja-Joosepin, Sallan, Vaalimaan ja Vartiuksen rajanylityspaikat ja kansainvälisen suojelun hakeminen keskitettiin rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen (901/2006) 6 ja 8 §:ssä säädetyille lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Päätös on voimassa 14.1.2024 asti.

Päätöksen tavoitteena oli pysäyttää Suomen itärajalla käynnissä ollut sääntöjenvastaisen maahantulon ilmiö. Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen perusteella on selvää, että sääntöjenvastainen maahantulo tapahtui vieraan valtion viranomaisten tai muiden toimijoiden vaikutuksesta. Ilmiöön liittyi myös kansainvälistä rikollisuutta.

Päätöksen voimaantulon jälkeen sääntöjenvastainen maahantulo Suomen itärajalla on toistaiseksi keskeytynyt. Viranomaisten kokoamien tietojen perusteella uhka ilmiön uudelleen käynnistymisestä ja laajentumisesta aiemmin koetulla tavalla on kuitenkin todennäköinen. Ilmiö aiheuttaa vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle sekä yleiselle järjestykselle Suomessa. Sääntöjenvastaisen maahantulon jatkuminen ei myöskään turvaa maahantulomenettelyn asianmukaisuutta.

Edellä todetun vuoksi on välttämätöntä tehdä uusi valtioneuvoston päätös, jonka myötä voimassa olevan päätöksen mukaisia rajoituksia jatketaan sellaisenaan neljä viikkoa.

Päätöksen sisältö on 15.1.2024 alkaen seuraava:

- Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla Imatran, Kuusamon, Niiralan, Nuijamaan, Raja-Joosepin, Sallan, Vaalimaan ja Vartiuksen rajanylityspaikat on suljettu.

- Kansainvälisen suojelun hakeminen Suomen ulkorajoilla on keskitetty rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen (901/2006) 6 ja 8 §:ssä säädetyille lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilla.

Päätös on voimassa 11.2.2024 saakka.

Valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti tilanteen kehittymisen perusteella yhteistyössä sisäministeriön ja muiden viranomaisten kanssa. Päätös kumotaan tai sitä muutetaan, jos se ei ole enää välttämätön kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi. Valtioneuvosto selvittää lisäksi vaihtoehtoisia keinoja ilmiön päättämiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto päättää rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä 15.1.–11.2.2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.