Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2024 VN 4/2024

Istunnon ajankohta 11.1.2024 13.00

11.1.2024 13.28 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.