Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2024 VN 4/2024

Istunnon ajankohta 11.1.2024 13.00

11.1.2024 13.28 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.