Virkavapauden myöntäminen UM/2024/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.1.2024 13.00

Ulkoministeriö

Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvokselle

Ministeri

Elina Valtonen

Esittelijä

Lähetystöneuvos Outi Isotalo, p. +358 295 350 574

Asia

Ulkoasiainneuvos Timo Olkkonen on pyytänyt palkatonta virkavapautta ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virasta ajaksi 1.9.2024-31.8.2025 työskennelläkseen edelleen Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) delegaatiopäällikkönä (Harare, Zimbabwe ja tällä hetkellä Etelä-Sudan)

Esitys

Valtioneuvosto myöntää ulkoasiainneuvos Timo Olkkoselle palkatonta virkavapautta ajalle 1.9.2024-31.8.2025

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.