Valtioneuvoston päätös SM/2023/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.12.2023 14.30

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä

Ministeri

Mari Rantanen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. +358 295 421 608

Asia

Valtioneuvosto teki 28.11.2023 päätöksen rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä 30.11.–13.12.2023 (SM/2023/15). Päätöksen mukaisesti 30.11.2023 alkaen Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla suljettiin Imatran, Kuusamon, Niiralan, Nuijamaan, Raja-Joosepin, Sallan, Vaalimaan ja Vartiuksen rajanylityspaikat ja kansainvälisen suojelun hakeminen keskitettiin rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen (901/2006) 6 ja 8 §:ssä säädetyille lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille.

Päätöksen myötä sääntöjenvastainen maahantulo Suomen itärajalla on toistaiseksi pysähtynyt. Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen perusteella on selvää, että voimassa olevaa päätöstä edeltänyt sääntöjenvastainen maahantulo on tapahtunut vieraan valtion viranomaisten tai muiden toimijoiden vaikutuksesta. Ilmiöön on liittynyt myös kansainvälistä rikollisuutta. Viranomaisten perustellun arvion mukaan uhka ilmiön jatkumisesta ja sen aiheuttamasta vakavasta uhasta kansalliselle turvallisuudelle sekä yleiselle järjestykselle Suomessa on ilmeinen. Tämän vuoksi on välttämätöntä tehdä uusi valtioneuvoston päätös ja jatkaa rajoituksia osittain myös 13.12.2023 jälkeen.

Päätöksen sisältö on 14.12.2023 alkaen seuraava:

- Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla Imatran, Kuusamon, Nuijamaan, Raja-Joosepin, Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikat on suljettu.

- Kansainvälisen suojelun hakeminen Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla on keskitetty Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikoille.

Päätös on voimassa 14.1.2024 saakka.

Valtioneuvosto arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti tilanteen kehittymisen perusteella yhteistyössä sisäministeriön ja muiden viranomaisten kanssa. Päätös kumotaan tai sitä muutetaan, jos se ei ole enää välttämätön kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto päättää rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä 14.12.2023–14.1.2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.