Periaatepäätökset

Periaatepäätöksellä annetaan valtionhallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja asioiden valmistelulle. Periaatepäätökset ovat lähinnä poliittisia kannanottoja. Luonteeltaan ne ovat valmistelevia päätöksiä.

Lopulliset päätökset tekee asiaa käsittelevä ja valmisteleva viranomainen. Periaatepäätöksillä ei ole välittömiä oikeudellisia vaikutuksia kansalaisiin.

Periaatepäätökset sitovat sitä hallitusta, joka on ne hyväksynyt. Jokainen hallitus päättää erikseen kautensa alussa, mitkä aikaisemmilla hallituskausilla hyväksytyistä periaatepäätöksistä ovat voimassa kuluvalla hallituskaudella.
Voimassa olevat periaatepäätökset - Sipilän hallitus (30.12.2015)


2018

Valtioneuvoston periaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta 5.7.18
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös Ympäristövahinkojen torjunnan kansallisesta strategiasta vuoteen 2025 13.6.18
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta 3.5.18
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamisesta 28.3.18
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä 22.3.18
Tiedote 23.3.

2017

Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun digitalisaation edistämiseksi 9.11.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta 2.11.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Itämeren alueen strategiasta 2.11.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös: Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma vuosille 2017–2019 12.10.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta 5.10.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 26.6.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä 28.6.17
Tiedote 

Valtioneuvoston periaatepäätös asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä 21.6.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös kansainvälisen tasa-arvopalkinnon perustamisesta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 21.6.17

Valtioneuvoston periaatepäätös demokratiapoliittisesta toimintaohjelmasta 2017-2019 16.2.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta 2017-2019 16.2.17
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös Työterveys 2025 - yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä 19.1.17
Tiedote

2016

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 2016–2019 15.12.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi - tiedosta liikenneturvallisuutta 15.12.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta 24.11.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmasta - Hallituksen painopisteet vuosille 2016-2019 8.9.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista (ympäristömyönteiset viljelytavat, elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia edistävät tuotanto-olosuhteet) 29.6.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmasta 2016-2019 9.6.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös älykkäästä robotiikasta ja automaatiosta 2.6.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa 19.5.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös kaupunkien ja kasvuvyöhykkeiden kasvusopimuksista ja suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista 19.5.16

Valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös 13.5.16
Tiedote 12.5.

Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 2016 - 2019 4.5.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi 2016-2020 28.4.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan turvaamisesta 7.4.16
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös säädösvalmistelun kuulemisohjeesta 4.2.16
Tiedote

2015

Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman voimassaolon jatkaminen; periaatepäätös 17.12.15

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi maailmanperintöstrategiaksi 2015-2025 16.4.15
Tiedote

Valtioneuvoston periaatepäätös sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa 19.2.15
Tiedote 

Valtoneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsästrategia 2025:sta 12.2.15
Tiedote

2014

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion toimitilastrategiaksi 18.12.14

Valtioneuvoston periaatepäätös vesiviljelystrategiasta 2022 4.12.14

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion ja Helsingin seudun kuntien välisestä sopimuksesta suurten liikenteen infrahankkeiden tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä 20.11.14

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmasta 2022 20.11.14

Valtioneuvoston periaatepäätös laajakaistayhteyksien kehittämisen tarkistamisesta 13.11.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi lohi- ja meritaimenstrategiaksi 2020 Itämeren alueelle 16.10.14

Valtioneuvoston periaatepäätös-Valtioneuvoston arvio julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskevan keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista vaarantavasta merkittävästä poikkeamasta sekä arvion johdosta tehtävät toimenpiteet 2.10.14

Valtioneuvoston periaatepäätös uuden määräajan asettamisesta ydinenergialain 18 §:n mukaisen Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamisluvan hakemiselle 25.9.14

Valtioneuvoston periaatepäätös Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta 18.9.14

Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmasta saamen kielen elvyttämiseksi 3.7.14

Valtioneuvoston periaatepäätös Team Finland 2015 -strategiasta 5.6.14

Valtioneuvoston periaatepäätös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman jatkamisesta 2014-2025 5.6.14

Valtioneuvoston periaatepäätös kasvun uusien kärkien cleantechin ja biotalouden vauhdittamisesta 8.5.14

Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta 17.4.14

Valtioneuvoston periaatepäätös siviilikriisinhallinnan kansallisesta strategiasta 10.4.14

Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014-2020 20.3.14

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi terrorismintorjunnan strategiaksi 2014-2017 6.3.14

2013

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi 5.9.13

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen arktisesta strategiasta 2013 23.8.13

Valtioneuvoston periaatepäätös Team Finland 2014 strategiasta 13.6.13

Valtioneuvoston periaatepäätös maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiasta 13.6.13

Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa 13.6.13

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmasta Vähemmästä viisaammin 13.6.13

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten uudistamisesta 16.5.13

Valtioneuvoston periaatepäätös lähiruokaohjelmaksi 16.5.13

Valtioneuvoston periaatepäätös luomualan kehittämisohjelmaksi 16.5.13

Valtioneuvoston periaatepäätös järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiasta 25.4.13

Valtioneuvoston periaatepäätös ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2013-2017 18.4.13

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen kyberturvallisuusstrategiasta 24.1.13

2012

Valtioneuvoston periaatepäätös Team Finland -strategiasta ulkomaisten investointien edistämiseksi 20.12.12

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2012-2020 20.12.12

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliskielistrategiasta 20.12.12

Valtioneuvoston periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta 5.12.12

Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenneturvallisuuden parantamisesta 5.12.12

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskuntavastuusta 22.11.12

Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palveluiden turvaamisesta 8.11.12

Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta 30.8.12

Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmasta huumausaineiden käytön ja sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi 2012-2015 16.8.12

Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi 14.6.12

Valtioneuvoston periaatepäätös kuluttajapoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2012-2015 14.6.12

Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 2012-2015 14.6.12

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmaksi vuosille 2012-2015 7.6.12

Valtioneuvoston periaatepäätös työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoiman tarjonnan turvaamiseksi 31.5.12

Valtioneuvoston periaatepäätös taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelmasta 16.5.12

Valtioneuvoston periaatepäätös asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi vuosille 2012-2015 3.5.12

Valtioneuvoston periaatepäätös laajakaistayhteyksien kehittämisestä 3.5.12

Valtioneuvoston taajuuspoliittinen periaatepäätös 29.3.12

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta 2012-2013 22.3.12

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta vieraslajistrategiasta 15.3.12

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi kalatiestrategiaksi 8.3.12

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa 26.1.12

Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämiseksi vuosina 2012-2015 19.1.12

2011

Valtioneuvoston periaatepäätös Yleisradio Oy:n julkisesta palvelusta 21.12.11

Valtioneuvoston periaatepäätös pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaksi vuosille 2012-2015 15.12.11

Valtioneuvoston periaatepäätös koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi vuosille 2011-2016 15.12.11

Valtioneuvoston periaatepäätös lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi vuosille 2012-2015 8.12.11

Valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös 3.11.11

Valtioneuvoston periaatepäätös hallitusohjelman strategisesta toimeenpanosuunnitelmasta 5.10.11

Valtioneuvoston periaatepäätös hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) organisoinnin ja hallinnon järjestämisen linjauksista 12.5.11

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta 14.4.11

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen matkailupolitiikasta 24.3.11

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä 3.3.11

Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun kehittämisestä 24.2.11

Valtioneuvoston periaatepäätös vesienhoidon toteusohjelmasta vuosille 2010-2015 vuoteen 2015 ulottuvien vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseksi 17.2.11