Periaatepäätökset

Periaatepäätöksellä annetaan valtionhallinnolle ohjeita ja suuntaviivoja asioiden valmistelulle. Periaatepäätökset ovat lähinnä poliittisia kannanottoja. Luonteeltaan ne ovat valmistelevia päätöksiä.

Lopulliset päätökset tekee asiaa käsittelevä ja valmisteleva viranomainen. Periaatepäätöksillä ei ole välittömiä oikeudellisia vaikutuksia kansalaisiin.

Periaatepäätökset sitovat sitä hallitusta, joka on ne hyväksynyt. Jokainen hallitus päättää erikseen kautensa alussa, mitkä aikaisemmilla hallituskausilla hyväksytyistä periaatepäätöksistä ovat voimassa kuluvalla hallituskaudella.
Voimassa olevat periaatepäätökset - Sipilän hallitus (30.12.2015)

Hallituksen antamat periaatepäätökset

Valtioneuvoston periaatepäätös suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi
VNK valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 6.5.2020 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen rahoituksesta Maailman terveysjärjestölle
STM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 16.4.2020 13.00
Valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskeva periaatepäätös
VNK valtioneuvoston yleisistunto omistajaohjaus 8.4.2020 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös kotiutuslentojen tukemisesta enintään 4 000 000 eurolla.
UM valtioneuvoston yleisistunto poikkeusolot koronavirukset 24.3.2020 16.00
Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma vuosille 2020–2023
OKM valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00
Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019
PLM valtioneuvoston yleisistunto 3.10.2019 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen meripolitiikan linjauksista
VNK valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta
LVM valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä
LVM valtioneuvoston yleisistunto 22.3.2018 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun digitalisaation edistämiseksi
LVM valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen Itämeren alueen strategiasta
VNK valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2017 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta
PLM valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2017 13.00
Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma vuosille 2017–2019
OKM valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden strategiasta
SM valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2017 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 2016–2019
STM valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2016 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta
OM valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma vuosille 2016–2019
YM valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2016 13.00
Valtioneuvoston periaatepäätös datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa
LVM valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2016 13.00

Aiemmat periaatepäätökset

2015

Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman voimassaolon jatkaminen; periaatepäätös 17.12.15

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi maailmanperintöstrategiaksi 2015-2025 16.4.15

Valtioneuvoston periaatepäätös sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa 19.2.15

Valtoneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsästrategia 2025:sta 12.5.15

2014

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion toimitilastrategiaksi 18.12.14

Valtioneuvoston periaatepäätös vesiviljelystrategiasta 2022 4.12.14

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion ja Helsingin seudun kuntien välisestä sopimuksesta suurten liikenteen infrahankkeiden tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä 20.11.14

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelmasta 2022 20.11.14

Valtioneuvoston periaatepäätös laajakaistayhteyksien kehittämisen tarkistamisesta 13.11.2014

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi lohi- ja meritaimenstrategiaksi 2020 Itämeren alueelle 16.10.14

Valtioneuvoston periaatepäätös-Valtioneuvoston arvio julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskevan keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista vaarantavasta merkittävästä poikkeamasta sekä arvion johdosta tehtävät toimenpiteet 2.10.14

Valtioneuvoston periaatepäätös uuden määräajan asettamisesta ydinenergialain 18 §:n mukaisen Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamisluvan hakemiselle 25.9.14

Valtioneuvoston periaatepäätös Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta 18.9.14

Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmasta saamen kielen elvyttämiseksi 3.7.14

Valtioneuvoston periaatepäätös Team Finland 2015 -strategiasta 5.6.14

Valtioneuvoston periaatepäätös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman jatkamisesta 2014-2025 5.6.14

Valtioneuvoston periaatepäätös kasvun uusien kärkien cleantechin ja biotalouden vauhdittamisesta 8.5.14

Valtioneuvoston periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta 17.4.14

Valtioneuvoston periaatepäätös siviilikriisinhallinnan kansallisesta strategiasta 10.4.14

Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014-2020 20.3.14

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi terrorismintorjunnan strategiaksi 2014-2017 6.3.14

2013

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseksi 5.9.13

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen arktisesta strategiasta 2013 23.8.13

Valtioneuvoston periaatepäätös Team Finland 2014 strategiasta 13.6.13

Valtioneuvoston periaatepäätös maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiasta 13.6.13

Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa 13.6.13

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmasta Vähemmästä viisaammin 13.6.13

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten uudistamisesta 16.5.13

Valtioneuvoston periaatepäätös lähiruokaohjelmaksi 16.5.13

Valtioneuvoston periaatepäätös luomualan kehittämisohjelmaksi 16.5.13

Valtioneuvoston periaatepäätös järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiasta 25.4.13

Valtioneuvoston periaatepäätös ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2013-2017 18.4.13

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen kyberturvallisuusstrategiasta 24.1.13

2012

Valtioneuvoston periaatepäätös Team Finland -strategiasta ulkomaisten investointien edistämiseksi 20.12.12

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta vuosiksi 2012-2020 20.12.12

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliskielistrategiasta 20.12.12

Valtioneuvoston periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta 5.12.12

Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenneturvallisuuden parantamisesta 5.12.12

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskuntavastuusta 22.11.12

Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palveluiden turvaamisesta 8.11.12

Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä ja suojelusta 30.8.12

Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmasta huumausaineiden käytön ja sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi 2012-2015 16.8.12

Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi 14.6.12

Valtioneuvoston periaatepäätös kuluttajapoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2012-2015 14.6.12

Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 2012-2015 14.6.12

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion kotouttamisohjelmaksi vuosille 2012-2015 7.6.12

Valtioneuvoston periaatepäätös työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoiman tarjonnan turvaamiseksi 31.5.12

Valtioneuvoston periaatepäätös taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelmasta 16.5.12

Valtioneuvoston periaatepäätös asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi vuosille 2012-2015 3.5.12

Valtioneuvoston periaatepäätös laajakaistayhteyksien kehittämisestä 3.5.12

Valtioneuvoston taajuuspoliittinen periaatepäätös 29.3.12

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta 2012-2013 22.3.12

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta vieraslajistrategiasta 15.3.12

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi kalatiestrategiaksi 8.3.12

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa 26.1.12

Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämiseksi vuosina 2012-2015 19.1.12

2011

Valtioneuvoston periaatepäätös Yleisradio Oy:n julkisesta palvelusta 21.12.11

Valtioneuvoston periaatepäätös pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaksi vuosille 2012-2015 15.12.11

Valtioneuvoston periaatepäätös koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi vuosille 2011-2016 15.12.11

Valtioneuvoston periaatepäätös lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi vuosille 2012-2015 8.12.11

Valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös 3.11.11

Valtioneuvoston periaatepäätös hallitusohjelman strategisesta toimeenpanosuunnitelmasta 5.10.11

Valtioneuvoston periaatepäätös hallinnon turvallisuusverkon (TUVE) organisoinnin ja hallinnon järjestämisen linjauksista 12.5.11

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta 14.4.11

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen matkailupolitiikasta 24.3.11

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä 3.3.11

Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun kehittämisestä 24.2.11

Valtioneuvoston periaatepäätös vesienhoidon toteusohjelmasta vuosille 2010-2015 vuoteen 2015 ulottuvien vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseksi 17.2.11