Valtioneuvoston periaatepäätökset

Periaatepäätökset ovat poliittisia kannanottoja, joilla valtionhallinnolle annetaan ohjeita ja suuntaviivoja asioiden valmistelulle. Luonteeltaan ne ovat valmistelevia päätöksiä.

Lopulliset päätökset tekee asiaa käsittelevä ja valmisteleva viranomainen. Periaatepäätöksillä ei ole välittömiä oikeudellisia vaikutuksia.

Voimassa olevat periaatepäätökset

Periaatepäätökset sitovat sitä hallitusta, joka ne on hyväksynyt. Hallitus päättää, mitkä aikaisemmilla hallituskausilla hyväksytyistä periaatepäätöksistä ovat voimassa kuluvalla hallituskaudella.

Pääministeri Orpon hallituksen päätös voimassa olevista periaatepäätöksistä

Periaatepäätökset

Näytetään 1 - 9 / 9