Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2024/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Erillisten valtioneuvoston yleisistunnossa päätettyjen ohjausasiakirjojen voimassaolosta päättäminen

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvosto päättää, mitkä nykyisen ja edellisten hallitusten valtioneuvoston yleisistunnossa päättämistä ohjausasiakirjoista ovat edelleen linjausten osalta ajankohtaisia.

Edellinen vastaava päätös on tehty vuonna 2022, jolloin voimaan jätettiin 68 strategiaa. Tässä päätöksessä tarkastellaan uudelleen myös näiden voimassaoloa. Lisäksi tarkastellaan niitä edellisten hallitusten ohjausasiakirjoja, joista on päätetty 31.10.2021 jälkeen sekä nykyisen hallituksen sellaisia ohjausasiakirjoja, joita koskeva päätös on tehty 14.3.2024 mennessä.

Liitteessä tarkemmin ilmenevällä tavalla: 75 ohjausasiakirjan linjaukset jäävät voimaan. Ja 19 ohjausasiakirjan linjaukset päättyvät 21.3.2024.

Esitys

Valtioneuvosto päättää, että liitteessä 1 lueteltujen 19 ohjausasiakirjan linjausten voimassaolo päättyy 21.3.2024 ja toteaa, että samassa liitteessä omana kokonaisuutenaan lueteltujen 75 ohjausasiakirjan linjaukset jäävät voimaan.

Aikaisemmat vaiheet

VN 7.3.2024 Poistettu

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.