Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat VNK/2024/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. +358 295 160 270

Asia

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat:

ministeri Grahn-Laasonen 10.5.2024

ministeri Häkkänen 7.-14.4.2024

ministeri Essayah 27.-28.3.2024

ministeri Ikonen 9.4., 19.4. ja 30.4.2024

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.