Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2024 VN 32/2024

Istunnon ajankohta 21.3.2024 13.00

21.3.2024 13.42 Päätösluettelo

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected]. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.