Tehtävään määrääminen OM/2024/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2024 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön virkamiesten määrääminen Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevien asioiden esittelijöiksi valtioneuvostossa

Ministeri

Anna-Kaisa Ikonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Satu-Maaria Natunen, p. +358 295 150 456

Asia

Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen Kristel Englundin ja hänen estyneenä ollessaan kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaan määrääminen Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevien asioiden esittelijöiksi valtioneuvostossa.

Lisäksi osastopäällikkö Johanna Suurpää määrättäisiin kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaan estyneenä ollessa Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevien asioiden esittelijäksi valtioneuvostossa.

Ahvenanmaan maakunnan hallitusta on kuultu.

Esitys

Valtioneuvosto määrää neuvottelevan virkamiehen Kristel Englundin ja hänen estyneenä ollessaan kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaan Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevien asioiden esittelijöiksi valtioneuvostossa sekä

Corinna Tammenmaan estyneenä ollessa osastopäällikkö Johanna Suurpään Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevien asioiden esittelijäksi valtioneuvostossa

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Muistio, Ahvenanmaan maakunnan asioiden esittelijät *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.