Neuvoston asettaminen TEM/2024/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2024 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.4.2024-31.3.2027

Ministeri

Arto Satonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Katariina Jämsén, p. +358 295 047 143

Asia

Kokoonpano

Puheenjohtaja

varatuomari Jukka Ahtela, Ahtela Consulting Oy

Lakimiesjäsen (suluissa varajäsenet)

hallitusneuvos Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö

(1. johtava asiantuntija Elli Nieminen, työ- ja elinkeinoministeriö)

(2. erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, työ- ja elinkeinoministeriö)

Työsuojelukysymyksiin perehtynyt jäsen (suluissa varajäsenet)

johtaja Eerik Tarnaala Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

(1. neuvotteleva virkamies Jarno Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö)

(2. johtaja Antti Janas, sosiaali- ja terveysministeriö)

Jäsenet (suluissa varajäsenet)

työmarkkinajohtaja Hanne Salonen, Sivistysala ry

(1. johtaja Minna Etu-Seppälä, Kemianteollisuus ry)

(2. asiantuntija Antti Vaaja, Kaupan liitto ry)

asiantuntija Suvi Lahti-Leeve, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

(1. asiantuntija Katja Miettinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK)

(2. johtaja Johanna Laine, Teknologiateollisuus ry)

neuvottelujohtaja Anne Kiiski, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

(1. hallitusneuvos Risto Lerssi, valtiovarainministeriö/valtion työmarkkinalaitos)

(2. työmarkkinajuristi Maarit Lehtinen, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT)

lakimies Paula Ilveskivi, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

(1. lakimies Katariina Sahlberg, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry)

(2. ratkaisupäällikkö Arja Pohjola, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry)

juristi Inka Douglas, STTK ry

(1. oikeuspalveluiden päällikkö Matias Nyman, Tehy ry)

(2. lakiasiainpäällikkö, varatuomari Patrik Stenholm, Ammattiliitto Pro ry)

johtava asiantuntija Miia Kannisto, Akava ry

(1. lakiasiainjohtaja Jan Degerlund, Suomen Ekonomit ry)

(2. va. toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry)

Esitys

Valtioneuvosto asettaa työneuvoston toimikaudeksi 1.4.2024-31.3.2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.